15. 05. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR dnešným dňom vedie Peter Dovhun

Ministerstvo hospodárstva SR povedie od pondelka 15. mája 2023 nový minister Peter Dovhun. Na post ministra hospodárstva ho vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová ako člena úradníckej vlády vedenej premiérom Ľudovítom Ódorom. Peter Dovhun pri vedení ministerstva hospodárstva považuje za svoju najväčšiu prioritu oblasť energií, ktorá je „kľúčovou ingredienciou pre rast a rozvoj každej vyspelej spoločnosti. Uplynulé dva roky nám ukázali, aké dôležité je mať dostatok cenovo dostupnej energie. Bez elektriny, plynu a tepla si nevieme predstaviť chod našich podnikov, nemocníc, škôl, samospráv, aj život v domácnostiach,“ uviedol počas tlačovej besedy na Úrade vlády SR.

Peter Dovhun prichádza na rezort hospodárstva z pozície predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Jeho snahou bude  s ohľadom na oblasť energetiky v čo najkratšom čase uviesť do praxe funkčné pravidlá trhu a pripravenie vyváženého plánu postupnej dekarbonizácie priemyslu a energetiky s cieľom pokračovať v znižovaní závislosti Slovenska od jediného dodávateľa energetických surovín. Podľa Petra Dovhuna je pre našu krajinu takýmto spôsobom možné zabezpečiť súčasne cenovú dostupnosť energií pre ľudí a strategickú bezpečnosť Slovenskej republiky. V neposlednom rade poukázal na strategické prepojenie medzi oblasťou energetiky a pokračovaním v investičných projektoch, ktoré si budú vyžadovať okrem aktívnej podpory štátu aj bezpečnú dodávku bezemisnej elektriny. Ako ďalej uviedol: „Mal som už možnosť pracovať s kľúčovými tímami Ministerstva hospodárstva SR. Veľmi si vážim ich profesionálnu prácu, to čo robia, nie je pre mňa nič nové a bude pre mňa veľkou cťou s nimi ďalej spolupracovať. Rád by som sa na záver poďakoval aj svojim predchodcom za všetky dobré opatrenia, ktoré sa im podarilo pripraviť a uviesť do života,“ uviedol ďalej počas tlačovej besedy na Úrade vlády SR.

Peter Dovhun študoval na Univerzite v Michigane v USA a na Fakulte zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pred nástupom do funkcie ministra pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, ktorá bola a je významnou inštitúciou a partnerom pri získavaní a vstupe nových veľkých investícií a významne spolupracovala s rezortom hospodárstva aj v minulosti. Predtým Dovhun zastával funkciu poradcu ministra financií pre oblasť IT. V minulosti pôsobil aj na viacerých manažérskych postoch pre nadnárodné koncerny Motorola a Microsoft.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk