24. 04. 2024

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v odstraňovaní byrokracie pre podnikateľov

Zrušenie povinnosti pre obchodníkov so striebrom do 10 g disponovať určeným meradlom na predajni alebo zavedenie možnosti odborne spôsobilej osoby vykonávať funkciu povereného zástupcu až pre troch držiteľov povolenia na podnikanie v energetike. To sú len niektoré z dôležitých opatrení zo zákona, ktorý odbúrava nepotrebnú byrokraciu podnikateľom s úsporou približne 650 tisíc eur, a ktorý vo štvrtok 24. apríla 2024 schválila Národná rada SR na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR. 

„Dlhodobým cieľom ministerstva je aj podpora podnikateľského sektora formou opatrení na znižovanie nadmernej regulačnej záťaže podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva,“ povedala podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková

Schválené opatrenia získalo Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom  návrhov a podnetov od podnikateľov a verejnosti. Z celkového množstva doručených podnetov sa schváleným zákonom realizuje  199 opatrení, z ktorých časť sa realizuje formou paragrafového znenia návrhu zákona a ďalšie opatrenia sa rezortu hospodárstva podarilo presadiť prostredníctvom pripomienok uplatnených v procese medzirezortného pripomienkového konania alebo dohodou na plnení vlastnou legislatívou vecne príslušného gestora.

Ako príklad opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia MH SR uvádza napr. možnosť odborne spôsobilej osoby vykonávať funkciu povereného zástupcu až pre troch držiteľov povolenia na podnikanie v energetike. Dôležitým opatrením je spomínané zrušenie povinnosti pre obchodníkov so striebrom do 10 g disponovať určeným meradlom na predajni. Väčšina schválených zmien spočíva podľa v úprave povinností, ktoré zakladajú neúmernú administratívnu a finančnú záťaž podnikateľov.

Predpokladaná úspora opatrení, ktoré sú splnené schváleným zákonom, je vo výške približne 650 tis. eur. Predbežnou kvantifikáciou vplyvov už splnených ostatných opatrení je vyčíslená úspora administratívnych a finančných nákladov vo výške približne 100 mil. eur.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk