21. 06. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo jubilejný 30. ročník najväčšej výstavy stredoškolského vzdelávania na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva SR organizuje jubilejný 30. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca. Brány najväčšej výstavy stredoškolského vzdelávania na Slovensku, na ktorej predstavia školy nielen svoju činnosť, ale aj širokú škálu vyučovaných študijných odborov a programov, sa otvorili 21. júna 2023 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Prezentovať svoje odborné zručnosti a prednosti prišlo takmer 90 stredných škôl z celého Slovenska.

Cieľom výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho vzdelávania reflektujúcu na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe a podnikanie mladých, ako jednu z možnosti zamestnania. Rovnako tak snahou je ponúknuť prehľad možností stredných škôl, ktoré prepájajú odbornosť s praxou a vyzdvihnúť perspektívu duálneho vzdelávania.

Výstava sa uskutoční do 23. júna 2023. Návštevníkov čaká okrem prezentácií škôl i bohatý sprievodný program s možnosťami inšpiratívnych výhier. Ocenených bude viac ako 30 škôl za technickú tvorivosť a inovácie. Školy a študenti môžu taktiež získať tri ocenenia ministerstva hospodárstva, a to Cenu za inováciu a technickú tvorivosť, TOP výrobok a Podnikateľský sen.

Poďakovanie za spoluprácu patrí spolupracujúcim inštitúciám -  Agrokomplexu Nitra, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania, Združeniu podnikateľov Slovenska, Ekonomickej univerzite v Bratislave, klastru Inovato, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, a v neposlednom rade všetkým zapojeným školám a študentom.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk