26. 01. 2023

Ministra hospodárstva Karla Hirmana dnes prijala prezidentka Zuzana Čaputová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes prijala na pôde Prezidentského paláca ministra hospodárstva SR Karla Hirmana. Hlavnou témou ich rozhovoru boli aktuálne opatrenia, riešenia, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) realizuje v rámci svojej pôsobnosti na pomoc domácnostiam, podnikateľskému sektoru, ale i verejnej správe na elimináciu dôsledkov energetickej krízy. Vo vzájomnej diskusii rezonovala aj otázka energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorá predstavuje vysoko aktuálnu tému vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine vyvolaný Ruskou federáciou.

Minister Karel Hirman počas stretnutia prezidentku Zuzanu Čaputovú informoval o opatreniach, ktoré MH SR realizovalo na pomoc slovenským domácnostiam v boji s vysokými cenami energií v záujme zabezpečiť pre ne dostupné a cenovo akceptovateľné energie. Vďaka prijatým opatreniam zostáva cena elektrickej energie pre domácnosti v roku 2023 na úrovni z roku 2022. Cena plynu pre slovenské domácnosti bude v porovnaní s rokom 2022 o 15 % vyššia a pri teple dodávanom prostredníctvom systému centrálneho zásobovania teplom budú domácnosti evidovať nárast maximálne o 20 eur/MWh v porovnaní s úrovňou ceny z roku 2022.

Súčasťou diskusie bola aj realizovaná pomoc pre podnikateľský sektor a ostatné subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. V tomto prípade rezort hospodárstva zabezpečuje pomoc a podporu prostredníctvom schémy pomoci na základe Dočasného krízového rámca v zmysle časti 2.1, ktorá bola poskytnutá už v decembri 2022. Rovnako tak rezort poskytol dotácie pre energeticky náročné podniky ako kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) v celkovej výške 40 mil. eur. V tomto roku MH SR pokračuje v oboch mechanizmoch pomoci. Okrem uvedených nástrojov rezort pripravuje aj novú schému pomoci známu ako tzv. 2.4.

Špecifickú pomoc pre malé podniky (maloodberateľov) najmä v súvislosti so zálohovými platbami rezort zabezpečil stanovením cenového stropu pre elektrickú energiu na úrovni 199 eur/MWh a pre cenu plynu na úrovni 99 eur/MWh. V tomto prípade budú kompenzácie poskytované priamo dodávateľom energií.

V neposlednom rade minister Hirman prezidentku Zuzanu Čaputovú informoval, že na základe rozhodnutia vlády SR bol rezort hospodárstva poverený aj prípravou pomoci pre verejnú správu. Aj táto pomoc bude realizovaná prostredníctvom kompenzácií, a to na základe podobného systému a schémy ako v prípade podnikateľského sektoru.  

Dôležitú tému predstavovali aj samotné kompetencie ministerstva hospodárstva a limity štátneho rozpočtu na pomoc pre jednotlivé sektory.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk