13. 10. 2022

Ministri pre energetiku hľadali v Prahe spoločné riešenia

Na neformálnom zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, ktoré sa konalo dňa 12. októbra v Prahe, sa v prvom bode diskutovalo o cestovnej mape prezentovanej v liste predsedníčky Európskej komisie. V druhom bode predstavitelia členských štátov pre energetiku preberali postup reformy trhu s elektrinou. Predmetom rozhovorov bola i pripravenosť na zimu v kontexte aktuálnej vykurovacej sezóny. Minister hospodárstva Karel Hirman zdôraznil potrebu zastropovania vysokých cien energií s preferenciou pre európske riešenia: „Som presvedčený, že doterajšie riešenie Európskej komisie budú viesť k fragmentáciu trhu. Podporil som znovu list 15 členských štátov na zastropovanie cien plynu. Aj keď majú navrhované riešenia nedostatky, za horšie považujem stanovenie národných opatrení. Slovensko podporuje koncept ohľadom obmedzenia cien pre importovaný plyn. Je potrebné využitie zdrojov Európskej únie z kohéznej politiky. Je tiež potrebné nájsť opatrenia adresujúce situáciu na našom vnútornom trhu v únii, dodávatelia očakávajú férové a pragmatické riešenia. Je potrebné sa taktiež pripraviť, že táto situácia sa netýka iba blížiacej sa vykurovacej sezóny, ale môže značne ovplyvniť i sezónu 2023/2024.“

Slovensko vo svojom vystúpení zdôraznilo potrebu pragmatického prístupu k rizikám spojeným s nedostatkom ponuky elektriny na trhu. Minister Karel Hirman poukázal tiež na potrebu štrukturálnej reformy dizajnu trhu s elektrinou zo strednodobého i dlhodobého hľadiska. „Je to nevyhnutné, keďže pri súčasnom nastavení platia obyvatelia a firmy vysoké ceny elektriny. Deje sa tak napriek veľkým investíciám, ktoré boli vynaložené do jadra a obnoviteľných zdrojov energií (OZE), ktoré predstavujú zdroje s nízkymi výrobnými nákladmi. Európska komisia by preto mala čo najskôr predložiť návrh na reformu trhu s elektrinou, vrátane účinného oddelenia cien elektriny a plynu,“ uviedol.

I napriek odlišnostiam jednotlivých členských krajín EÚ k prístupu ohľadom intervencií na trhu s plynom, či  k rozsahu zastropovania cien plynu, sa však zhodli na potrebe dialógu so stabilnými partnermi pri dodávkach plynu. Rovnako tak došlo k zhode pre potrebu vytvorenia alternatívneho indexu pre ceny plynu a zvýšenie dohľadu nad trhmi s plynom, vrátane aplikácie nástrojov na obmedzenie rastu ceny. Väčšina členských štátov podporila aj Platformu pre spoločný nákup plynu. Nové pravidlá by mali podľa viacerých členských štátov tiež lepšie reflektovať neustále sa zvyšujúci podiel OZE a s tým súvisiacu potrebu flexibility.

Európska komisia zároveň informovala o pripravovanom balíčku opatrení, ktorý bude prijatý nasledujúci týždeň. Potenciál pre spoločné riešenia vidí v právnych nástrojoch pre nový benchmark pre importované LNG a zvýšenie  dohľadu na trhu s plynom, sfunkčnenie Platformy a jej využitie na naplnenie podzemných zásobníkov zemného plynu. Nevyhnutné však bude naďalej dodatočné znižovanie spotreby a zabezpečenie ochrany zraniteľných zákazníkov a ochranu kritického priemyslu.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk