24. 11. 2022

Ministri pre energetiku sa zhodli na viacerých návrhoch, čaká ich ďalšie mimoriadne stretnutie v decembri k cenovému stropu zemného plynu

Dňa 24. novembra sa v Bruseli uskutočnilo mimoriadne rokovanie Rady ministrov pre energetiku. Predmetom diskusie ministrov boli návrhy na zrýchlenie povoľovania nových obnoviteľných zdrojov energie, opatrenia na posilnenie solidarity, ako aj návrh korekčného mechanizmu reagujúceho na vysoké ceny plynu, ktorý bol predložený Európskou komisiou v utorok. Postavenie Slovenska k jednotlivým návrhom na zasadnutí prezentoval minister hospodárstva Karel Hirman a veľvyslankyňa pri EÚ Mária Malová.

Ministri pre energetiku na zasadnutí potvrdili význam návrhov, ktoré by mali zabezpečiť rýchlejší rozvoj obnoviteľných zdrojov, podporu a stabilizáciu  podmienok pre poskytovanie solidarity v plynárenstve, ako aj význam návrhov pre spoločné nákupy prostredníctvom Energetickej platformy. Väčšina ministrov sa  zároveň zhodla, že všetky predložené návrhy je potrebné prijať spoločne a v súlade so závermi Európskej Rady z októbra 2022. Minister hospodárstva SR, Karel Hirman, potvrdil dôležitosť takéhoto prístupu. „Na dnešnom zasadnutí ministrov pre energetiku sme dospeli k záverom, že dohody o solidarite dodávok plynu a dohody o spoločnom nákupe plynu platia, sú odsúhlasené. Rovnako sú odsúhlasené pravidlá pre podporu a zľahčenie inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v členských krajinách únie. Čo bol problém a na čom sme sa nedohodli, ako som aj ja osobne očakával, boli podmienky pre zavedenia cenového stropu na zemný plyn, respektíve dynamického cenového koridoru. Preto sme sa dohodli, že sa opäť mimoriadne stretneme v prvej polovici decembra. Dovtedy sa experti z jednotlivých krajín majú snažiť dosiahnuť dohodu, ktorá bude akceptovateľná pre všetky krajiny EÚ. Slovensko stále patrí medzi krajiny, ktoré požadujú tento dočasný dynamický cenový koridor tak, aby bol naviazaný na rešpektované a relevantné cenové indexy svetových trhov tak, aby cenová úroveň v Európe bola porovnateľná s inými trhmi, a aby sme neboli svedkami v tomto roku, že slovenskí zákazníci na základe netradičných obchodných operácii na európskych spotových trhoch platili cenu za plyn vyššiu ako naši konkurenti - čo sa týka dovozov plynu - napríklad v Ázii,“ uviedol po rokovaní Karel Hirman.

Nástroje na zabezpečenie cenovej dostupnosti zemného plynu sú mimoriadne dôležité pre priemysel aj občanov. Je preto potrebné pripraviť dynamický nástroj na obmedzenie cien plynu, ktorý zohľadní vývoj cien plynu v okolitých regiónoch a zníži tak tlak na zvyšovanie cien elektriny a plynu počas roka 2023.            

České predsedníctvo tak na základe uvedeného navrhlo zvolať v prvej polovici decembra ďalšie mimoriadne rokovanie ministrov pre energetiku s cieľom finálneho schválenia dvoch nariadení a dosiahnutia politickej dohody na všetkých troch návrhoch.

 

Tlačový odbor MH SR   

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk