14. 05. 2021

Mochovce sú pripravené na uvádzanie do prevádzky

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce je pripravený na uvádzanie do prevádzky. Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) vydal na to povolenie. „Konečne je to tu. Hneď po nástupe na ministerstvo hospodárstva sme urobili mnoho nevyhnutných rozhodnutí, aby konečne po rokoch mohlo prísť k tomuto kroku, ktorý nás posúva výrazne vpred,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. „Mochovce sú na tom veľmi dobre a patria z hľadiska bezpečnosti k jedným z najmodernejších elektrární,“ zdôraznil ďalej Sulík a podčiarkol, že „bezpečnosť elektrárne je absolútna priorita.“

„Po veľmi rozsiahlych inšpekciách môžeme konštatovať, že zariadenie je pripravené do prevádzky a s pokojným svedomím môžeme povoliť jeho spúšťanie,“ informoval generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) Peter Uhrík. Z technického hľadiska je podľa ÚJD jadrový reaktor pripravený zvládať aj nadprojektové udalosti a sú v ňom nainštalované všetky potrebné zariadenia.

Potrvá ešte niekoľko mesiacov, kým rozhodnutie ÚJD nadobudne právoplatnosť. ÚJD by mal do zhruba mesiaca prijímať námietky k prvostupňovému rozhodnutiu o vydaní povolenia na uvádzanie jadrového bloku do prevádzky. „Očakávame, že bude viacero námietok, očakávame námietky aj od rakúskych susedov,“ podotkol Sulík. Nasledovať bude dvoj, troj mesačná fáza vysporiadania sa s námietkami. „Potom môže prísť druhostupňové povolenie a tretí blok môže ísť do prevádzky,“ spresnil Sulík, ktorý dúfa, že sa podarí počas tohto volebného obdobia spustiť aj štvrtý blok Atómovej elektrárne Mochovce.

Jadrové palivo chcú Slovenské elektrárne (SE) do tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce zavážať na jeseň tohto roku. „Následne nastane proces fyzikálneho a energetické spúšťania,“ informoval generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.  Spustením tretieho bloku sa podľa neho Slovensko stane energeticky sebestačným. „Po spustení Mochoviec budeme krajinou s najväčším podielom jadrovej energie v energetickom mixe na svete. To znamená, že budeme mať jednu z najčistejších energií na svete," poznamenal šéf SE. 

 

SITA, TASR, Tlačový odbor MH SR

Foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk