10. 08. 2021

Na poľsko-slovenskej hranici prepojili plynárenské systémy oboch krajín

Plynárenská prepravná sieť medzi Slovenskom a Poľskom je po prvýkrát v histórii prepojená. Stalo sa tak na poľsko-slovenskej hranici, pri symbolickom „zlatom zvare“ sa stretli zástupcovia oboch krajín ako aj spoločností budujúcich plynovod - Eustream a Gaz-System. Nový plynovod bude tvoriť dôležitú časť európskeho prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení.

Ako zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, „severojužné plynovodné prepojenie je dôležité pre energetickú bezpečnosť nielen Slovenska, ale celého regiónu. A hoci zemný plyn je a bude fosílnym palivom, jeho úloha ako prechodného paliva na ceste k bezuhlíkovej Európe je nespochybniteľná“. Zároveň pripomenul, že „samotná plynová infraštruktúra je do budúcnosti využiteľná aj pre prepravu obnoviteľných plynov.“ „Tento prepoj, podobne ako plynovod Baltic Pipe, ktorý sa dnes kladie na dno Baltského mora, umožní zrealizovať odvážny projekt. Od Baltského mora k vrcholom hôr, a ďalej na juh kontinentu bude môcť prúdiť plyn z nórskych kontinentálnych šelfov, alebo z LNG z celého sveta,“ uviedol minister Piotr Naimski, splnomocnenec poľskej vlády pre strategickú energetickú infraštruktúru. 

Hraničný zlatý zvar je podľa generálneho riaditeľa Eustream Rastislava Ňukoviča symbolom významného pokroku prác na oboch stranách hranice. Ako doplnil predseda predstavenstva Gaz-System Tomasz Stępień, práce sú urobené na viac ako 90 percent. Dokončiť investíciu a spustiť plynovod plánujeme v súlade s termínmi oznámenými trhu, teda v prvom kvartáli roka 2022.

Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko má celkovú dĺžku približne 164 km. Na poľskej strane má plynovod dĺžku 61,3 km. Dĺžka slovenskej časti je 103 km od štátnej hranice po kompresorovú stanicu Veľké Kapušany. Po dokončení bude mať plynovod prepravnú kapacitu 4,7 mld. metrov kubických v smere na Slovensko a 5,7 mld. metrov kubických v smere do Poľska. Medzi hlavné ciele nového prepojenia patrí diverzifikácia trás a zdrojov zemného plynu, zvýšenie bezpečnosti dodávok a tiež posilnenie integrovaného a likvidného trhu so zemným plynom.

SITA, TASR, Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk