03. 12. 2018

Na prípadnú plynovú krízu je Slovensko pripravené

Premiér Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga rokovali s predstaviteľmi plynárenských spoločností o zabezpečení plynulých dodávok plynu počas zimného obdobia a pripravenosti na riešenie prípadných výkyvov, resp. obmedzení v dodávkach plynu.

Slovensko je na prípadnú plynovú krízu pripravené. Ako uviedol na tlačovej besede predseda vlády Peter Pellegrini, Slovensko je veľmi dobre pripravené na prípadné výkyvy dodávok plynu, ktoré môžu nastať aj vzhľadom na aktuálnu eskaláciu vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou. „Sieť dodávok plynu máme diverzifikovanú. Dnes vieme dovážať plyn aj z iných častí Európy, napríklad z Českej republiky ako aj z Rakúska. Slovenská republika je aj v prípade úplného zastavenia dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu pripravená tak, aby sme plne pokryli dodávky plynu našim odberateľom," uviedol na tlačovej besede premiér.

Problémy s dodávkami plynu slovenským odberateľom počas vykurovacej sezóny, ktorá trvá do konca marca, vylúčil aj minister hospodárstva Peter Žiga. „Konštatujem, že všetky dodávky plynu z Ruska cez Ukrajinu idú v súčasnosti podľa plánu. Napriek tomu sme chceli urobiť kontrolu, ako sa budeme správať, keby sa dodávky plynu z akéhokoľvek dôvodu zastavili," dodal Žiga.

Predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Ján Valko po stretnutí s vládnymi predstaviteľmi jednoznačne deklaroval pripravenosť najväčšej plynárenskej spoločnosti na dodávky plynu aj v prípade vypuknutia plynovej krízy. „Obsluhujeme približne 1,3 milióna klientov. Opatrenia, ktoré sme urobili, boli výrazné. Niečo to stálo, ale plne rešpektujeme strategický záujem štátu. Pokiaľ sa vyskytnú akékoľvek problémy, sme pripravení ich riešiť spolu s kolegami z ostatných plynárenských spoločností. Môžeme zodpovedne povedať, že pri štandardnom vývoji počasia vieme približne sto dní garantovať bezproblémové dodávky plynu," konštatoval Valko s tým, že Slovensko vie v prípade plynovej krízy zo západu dodávať plyn prostredníctvom vojenského plynovodu aj pre Ukrajinu.

Zhruba 1,5 milióna odberateľov plynu na Slovensku sa podľa vládnych predstaviteľov a predstaviteľov plynárenských spoločností môže okrem iného spoľahnúť na zásoby plynu v podzemných zásobníkoch plynu, ktoré prevádzkujú spoločnosti Nafta, Pozagas a SPP Storage. Celková uskladňovacia kapacita zásobníkov na území Slovenska a v českých Bojanoviciach je takmer 4,23 miliardy metrov kubických. Ako informoval minister Žiga, v súčasnosti je v zásobníkoch uskladnených 3,6 miliardy kubíkov plynu.

Štátny SPP má dodávku zemného plynu zabezpečenú na základe dlhodobej zmluvy s ruskou spoločnosťou Gazprom Export. Uvedená zmluva s platnosťou 20 rokov bola podpísaná v novembri 2008. Štátni plynári podpísali taktiež v októbri 2014 so spoločnosťou E.ON Global Commodities päťročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu, ktorá umožňuje v období najvyššej spotreby doviezť na Slovensko denne až dva milióny metrov kubických plynu. Tento kontrakt nahradil zmluvu podpísanú medzi SPP a E.ON Ruhrgas po plynovej kríze v roku 2009. Oproti pôvodnému kontraktu zmluva ponúka pre SPP výhodnejšie podmienky v podobe väčšieho denného pevného výkonu s miestom dodania v rakúskom Baumgartene.

Slovensko sa môže v prípade krízy spoľahnúť už aj na ďalšie prepravné trasy. V rámci prepojenia slovenskej a českej prepravnej siete boli vykonané technické opatrenia, ktoré umožnia reverzný tok plynu z Českej republiky na Slovensko s kapacitou 67 miliónov metrov kubických plynu denne. Kapacita prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom je 23 miliónov metrov kubických plynu denne. Už vyše dva roky má Slovensko plynovodné prepojenie aj s Maďarskom. To vie poskytnúť vstupnú prepravnú kapacitu takmer päť miliónov metrov kubických plynu denne na prerušiteľnej báze. V prípade mimoriadnych núdzových situácii by bolo možné využiť aj funkčné prepojenie na úrovni distribučných sietí Kittsee - Petržalka.

Spoločnosti Nafta a Eustream s cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti dodávky plynu ešte zrealizovali dva projekty. Nafta prepojila zásobníky s prepravnou sieťou. To umožní zvýšenie objemu dodávok plynu zo zásobníka do prepravnej siete v čase krízy. Pološtátna firma Eustream realizovala opatrenia, ktoré umožňujú reverzný tok plynu v rámci prepravnej siete na Slovensku. V tomto režime je možné zo západu na východ prepraviť množstvo plynu, ktoré je vyššie ako najvyššia spotreba na Slovensku v zimných mesiacoch.

Prvá a zatiaľ jediná plynová kríza zasiahla Slovensko v januári 2009. Úplné zastavenie dodávok zemného plynu na Slovensko z Ruska cez Ukrajinu trvalo zhruba dva týždne. Redukcia zásobovania bola dôsledkom dlhodobého sporu medzi Kyjevom a Moskvou týkajúceho sa cien plynu.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk