19. 07. 2021

Najlepších inovátorov odmení minister hospodárstva v Dubaji

Najúspešnejší slovenskí inovátori si prevezmú cenu ministra hospodárstva SR v rámci 14. ročníka súťaže "Inovatívny čin roka 2020" výnimočne na svetovej výstave  EXPO 2021 v Dubaji v januári budúceho roka. Aj preto sa  termín na doručenie prihlášok posunul až na koniec septembra. „Nepochybujem o schopnostiach podnikateľov na Slovensku a ich kreatívnom myslení. Verím, že bude veľa prihlásených nápadov a inovácií a tie najlepšie, ako aj ich tvorcov, odmením v rámci svetovej výstavy EXPO 2021 v Dubaji. Špeciálna cena za inováciu, ktorá prispela k riešeniu pandémie, bude ocenením snahy, umu a predovšetkým ochoty pomáhať nám všetkým,“ uviedol  minister hospodárstva Richard  Sulík. 

Podľa šéfa rezortu hospodárstva si osobitnú pozornosť zaslúžia tí, ktorí počas koronakrízy dokázali byť užitoční pri znižovaní negatívnych dôsledkov šírenia ochorenia. „Chcem, aby odovzdávanie cien bolo spojené aj s možnosťou návštevy výnimočného podujatia, kde bude mať Slovensko svoje zastúpenie,“ zdôraznil vicepremiér. Súťaž má štyri kategórie. V kategóriách inovácia výrobkov, technologická inovácia a inovácia v oblasti služieb budú udelené ceny na prvých troch miestach. V novej kategórii COVID-19  inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie, bude ocenený najlepší návrh. Vo všetkých prípadoch musí ísť o inováciu, ktorá bola na trh uvedená v roku 2020. Najlepšie návrhy získajú vecnú cenu a finančnú odmenu po 7 000 €. Ocenenia na druhom a treťom mieste sú spojené s finančnou odmenou 5 000 € a 3 000 €.

Základom úspešného projektu je popri inovatívnosti riešenia aj prínos pre spotrebiteľa, zákazníka a spoločnosť a tiež vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, na národné hospodárstvo a ekológiu. „Prvé prihlášky do súťaže sme už dostali a je vidieť, že podnikateľom nie je ľahostajná budúcnosť a inovatívne myslenie či tvorenie. Tí najlepší budú odmenení a predstavení  v  januári počas národného týždňa na  podujatí  EXPO 2021. Preto sme aj termín doručenia prihlášok predĺžili na koniec septembra,“ uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá súťaž pre rezort hospodárstva organizuje.

Prihlášky do súťaže môžu záujemcovia posielať do 30. 9. 2021 elektronicky na e-mailovú adresu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: sutaz@siea.gov.sk. Súťaž je určená pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov so sídlom v Slovenskej republike. Ceny budú víťazom jednotlivých kategórií odovzdané na svetovej výstave EXPO 2021 v dňoch od 24. 1. 2022 – 28. 1. 2022 v Dubaji. Detailné podklady, podmienky súťaže a ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk. Zaujímavosti k súťaži Inovatívny čin roka 2020 budú zverejňované aj na instagramovom profile známeho moderátora Juniora (https://www.instagram.com/zimnykoval).

 

Tlačový odbor MH SR; foto: https://www.expo2020dubai.com/

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk