26. 07. 2023

Neformálne zasadnutie Rady ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť: Ochrana spotrebiteľa a Priemysel a vnútorný trh

Slovenská republika od začiatku podporuje ciele Novej spotrebiteľskej agendy EÚ, ale zároveň kladie otázku, či si ochrana spotrebiteľa vyžaduje ďalšie legislatívne zmeny na úrovni EÚ, keďže regulačná záťaž pre firmy je už teraz pomerne vysoká. Dané uviedol v pondelok 24. júla 2023 v španielskom Bilbau na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (COMPET) v časti venovanej ochrane spotrebiteľa štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec. Neformálne zasadnutie Rady COMPET sa konalo v rámci aktuálneho predsedníctva Španielska v Rade EÚ (ES PRES).

Pre budúce smerovanie spotrebiteľskej legislatívy je podľa Slovenska podstatné dbať na konzistentnosť obsahu, jej načasovanie a skutočnú pridanú hodnotu nových legislatívnych návrhov. Ak majú mať pravidlá na ochranu spotrebiteľa zmysel, musia podľa zástupcu Slovenska reagovať na rýchlo sa meniace podmienky na trhu. „Novým problémom je však klesajúca kúpna sila európskych spotrebiteľov, ktorá si vyžaduje strategické ekonomické rozhodnutia,“ uviedol v diskusii Peter Švec.

Práve nové impulzy pre posilnenie konkurencieschopnosti EÚ v období opakovaných globálnych kríz boli témou diskusie ministrov v rámci nadväzujúceho neformálneho zasadnutia ministrov v časti venovanej priemyslu nasledujúci deň v utorok 25. júla 2023. „Veľa hovoríme o spoločnom európskom trhu, ktorý funguje už 30 rokov. No pre udržanie konkurencieschopnosti je dôležité, aby trh únie ostal aj slobodný. To znamená bez administratívnych zásahov a ak, tak len cielene a časovo limitované,“ dodal Švec.

Posilnenie vnútorného trhu je podľa ministrov členských štátov Únie kľúčovou prioritou pre posilnenie otvorenej strategickej autonómie EÚ. Témami viacerých formátov rokovaní ministrov bolo znižovanie strategickej závislosti na surovinách pri zelenej a digitálnej transformácii, znižovanie energetickej závislosti, zvýšenie domácich produkčných kapacít pre urýchlenie ekologickej priemyselnej transformácie, budovanie medzinárodných partnerstiev pre zvýšenie diverzifikácie dodávok vstupov, investície do výskumu inovácií, ale aj spružnenie nástrojov štátnej pomoci tak, aby bola viac cielená, časovo limitovaná, ale zároveň neznevýhodňovala menšie krajiny.

Za spolupráci pri účasti na rokovaniach ďakujeme kolegom zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk