28. 04. 2023

Nová výzva z Plánu obnovy a odolnosti pre podporu nabíjacej infraštruktúry!

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré je určené ako vykonávateľ pre časť komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje „Výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“!

Zámerom uvedenej výzvy rezortu hospodárstva je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach najmä v mestách a obciach. Celkový vyčlenený objem prostriedkov mechanizmu na podporu je vo výške 10 236 000 eur bez DPH s intenzitou pomoci pre oprávnených žiadateľov až do výšky 100 % oprávnených výdavkov projektu. Cieľom výzvy je vybudovanie 1 800 AC a 160 DC verejne prístupných nabíjacích bodov. 

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie; okresné mestá a nimi zriadené organizácie; vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. 

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 03I04-26-V01 sú dostupné na webovom sídle ministerstva v časti Plán obnovy, ako aj na stránke informačného systému Plánu obnovy a odolnosti ISPO Portál (planobnovy.sk).

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk