26. 05. 2022

Nový priemyselný park vznikne v Sabinove, rokuje sa aj s potenciálnym investorom

Na východnom Slovensku v Sabinove by mal vzniknúť nový priemyselný park. Súhlasila s tým vláda a Ministerstvo hospodárstva SR poverila zabezpečiť jeho prípravu do konca roku 2025. V prípade realizácie projektu by išlo o jeden z najväčších priemyselných parkov v Prešovskom samosprávnom kraji. Rezort hospodárstva už pracuje na priemyselnom parku v Rimavskej Sobote, ako aj strategickom parku Valaliky.

„Vybudovanie Priemyselného parku Sabinov vytvorí doposiaľ absentujúci predpoklad získania investícií pre jeden z menej rozvinutých regiónov Slovenska. Pripravené územie bude následne ponúknuté investorom. Očakávame, že priemyselný park vytvorí príležitosť pre vytvorenie minimálne 500 nových pracovných miest," uvádza sa v schválenom materiáli. V okrese Sabinov dosahovala v januári tohto roku miera evidovanej nezamestnanosti 15,61 %. Ako po rokovaní vlády upresnil minister hospodárstva Richard Sulík, v Sabinove aktuálne rezort bojuje o oveľa viac ako 500 pracovných miest. „Keby to vyšlo, tak sa bavíme o tisíckach pracovných miest. Nebudem hovoriť žiadne detaily, až kým nebude rozhodnuté," skonštatoval. Zároveň dodal, že sú vo vážnych rozhovoroch s ďalším možným investorom. „Bavíme sa tam o 3 000 plus pracovných miestach," prezradil. Zároveň zdôraznil, že ministerstvo pod jeho vedením tlačí investorov do najmenej rozvinutých okresov. „Dostatok dobre platených pracovných miest je jediný spôsob, ako vyrovnáme regionálne rozdiely," uzavrel.

Investičný projekt bude realizovať štátny MH Invest spadajúci pod ministerstvo hospodárstva. Situovaný bude v meste Sabinov, pri novobudovanom obchvate v lokalite Hôrky. Celkovo by malo ísť o plochu s výmerou takmer 790 tis. metrov štvorcových. Výsledný stav opisuje rezort ako začiatok prípravných prác a následnú výstavbu priemyselného parku do štádia pripravenosti, ktoré bude atraktívne pre potenciálny investorov. Podľa ministerstva platí, že v prípade mnohých existujúcich priemyselných parkov a pozemkov narážajú potenciálni investori na opakujúce sa nedostatky, ako nevysporiadané vlastnícke vzťahy, nedoriešená infraštruktúra, či extrémne dlhé povoľovacie procesy. Preferujú pritom pozemky v stave absolútnej pripravenosti na začatie stavby, teda schválený územný plán, vyriešené majetkovo-právne vzťahy, ideálne vybudované alebo aspoň povolené prípojky na jednotlivé inžinierske siete v dostatočnej kapacite. „Absencia pripravených priemyselných parkov znamená zásadnú konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy, s ktorými Slovensko pri získavaní strategických investícií najčastejšie súperí," konštatuje rezort s tým, že práve vybudovanie pripravených priemyselných parkov eliminuje uvedenú nevýhodu Slovenska, a tak výrazne zvýši jeho šancu uspieť pri získavaní zahraničných investícií. 

SITA, Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk