08. 07. 2020

Novým predsedom ÚRSO sa stal energetik Andrej Juris

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má nového predsedu. Na základe výberového konania sa ním stal energetický odborník Andrej Juris. Nomináciu, ktorú predložil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík, schválila vláda. „Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby bol vo vedení nezávislého regulačného orgánu skúsený odborník s prvotriednou povesťou,“ vyhlásil minister hospodárstva Richard Sulík. Šéf rezortu hospodárstva verí, že pod novým vedením bude ÚRSO „robiť transparentnú, nezávislú a nediskriminačnú cenovú reguláciu, ktorá v konečnom dôsledku môže znamenať ich zníženie.“   

Nový predseda ÚRSO sa chce v najbližšom období sústrediť na tri kľúčové oblasti. Prvou  sú tzv. férové ceny, ÚRSO má regulačné nástroje na reguláciu cien hlavne sieťových odvetví  a prirodzených monopolov. „Tu vnímam priestor na zvýšenú motiváciu regulovaných subjektov, aby boli efektívnejšie, spoľahlivejšie a tým pádom sa vedeli možné úspory premietnuť do cien,” priblížil Juris. Druhá oblasť sa týka ochrany spotrebiteľa, kde sa chce nový predseda regulačného úradu sústrediť na energetickú chudobu. Do tretice sa chce zamerať na rozvoj konkurencie v oblasti dodávok energií a implementáciu nových, inovatívnych a hlavne ekologických riešení. 

Štátny tajomník Karol Galek uviedol, že po výberovom konaní a verejnom vypočutí mal tri tipy na možného nového šéfa úradu a je rád, že tip mu vyšiel. „Z môjho pohľadu zvíťazila odbornosť a profesionalita,“ zdôraznil. Štátny tajomník očakáva od nového vedenia regulačného úradu nezávislé a férové nastavenie regulácií. K. Galeka teší aj počet záujemcov, ktorí sa do tohto výberového konania prihlásili. „Ľudia znovu našli odvahu prihlásiť sa do výberových konaní. Rozhodujúcim kritériom sa totiž opäť stala odbornosť a nie prepojenosť s nejakou politickou stranou,“ dodal.   

Rezort hospodárstva vyhlásil nad rámec zákona výberové konanie a verejné vypočutie kandidátov na post šéfa regulačného úradu 9. júna. Toto miesto zostalo voľné po odvolaní Ľubomíra Jahnátka z funkcie. Do výberového konania sa prihlásili 14 kandidáti. ÚRSO je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou. V súlade s platnou legislatívou vykonáva cenovú reguláciu v elektroenergetike, v plynárenstve, v tepelnej energetike a vo vodnom hospodárstve, ako aj vecnú reguláciu v sieťových odvetviach. Úrad robí aj kontrolu v sieťových odvetviach, sleduje dodržiavanie príslušnej legislatívy a ukladá pokuty za porušenie ustanovených povinností. Stanovuje tiež pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Má aj kompetencie v oblasti ochrany spotrebiteľa v oblasti energetiky. Predseda úradu je volený na šesť rokov.    

Andrej Juris sa v profesionálnej praxi dlhodobo venuje energetike. Okrem iného v rokoch 2004 - 2019 pôsobil v spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., kde zastával post riaditeľa pre stratégiu a rozvoj a neskôr sa stal predsedom predstavenstva. V rokoch 2005 - 2010 bol aj členom Rady Protimonopolného úradu. V minulosti pôsobil aj ako výkonný riaditeľ  Centra pre hospodársky rozvoj, absolvoval stáž vo Svetovej banke. Bol tiež viceprezidentom a špeciálnym konzultantom americkej spoločnosti National Economic Research Associates. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity, vzdelanie si rozšíril na Princeton University v USA a Jacobs University v Nemecku. 

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk