14. 11. 2023

Obchodno-ekonomická spolupráca medzi Slovenskom a Saudskou Arábiou: Posun k novým horizontom

Podpredsedníčka vlády SR  a ministerka hospodárstva Denisa Saková prijala v pondelok 13. novembra 2023 na pôde Palugyayovho paláca v Bratislave delegáciu vedenú ministrom hospodárstva a plánovania Saudskoarabského kráľovstva (SA) Faisalom F. Al-Ibrahimom. Stretnutie prebehlo i za účasti ministra pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR Richarda Rašiho, štátnych tajomníkov ministerstva hospodárstva Kamila Šaška a Vladimíra Šimoňáka, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislava Chovanca a za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR Michala Kaliňáka.

Prijatie začalo bilaterálnym rokovaním, počas ktorého podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR podpísala Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia  v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku. Súčasťou rokovania boli i témy spolupráce pre slovenské podniky, najmä v sektoroch energetiky, obnoviteľných zdrojov, ťažby, strojárstva, automobilového a obranného priemyslu, stavebníctva, infraštruktúry, vodného hospodárstva, farmaceutického a zdravotníckeho priemyslu.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR sa angažuje v posilňovaní energetických vzťahov medzi krajinami a zároveň podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a efektívnejšie využívanie energie. Denisa Saková však na stretnutí pozitívne ohodnotila i úsilie Saudskej Arábie diverzifikovať svoje hospodárstvo a reštrukturalizáciu smerom k neropným odvetviam. Táto snaha otvára nové možnosti pre ďalšiu spoluprácu medzi oboma krajinami, s dôrazom na výmenu know-how v oblasti malých a stredných podnikov a podporu podnikateľského prostredia. „Vidíme priestor pre rozšírenie spolupráce a výmenu skúseností, najmä v oblasti financovania pre malé a stredné podniky. Chceme aktívne podporovať naše podnikateľské prostredie a prispieť k budovaniu vzájomne prospešných vzťahov,“ uviedla po rokovaní podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva D. Saková.

V roku 2023 sa uskutočnili slovenské podnikateľské misie v saudsko-arabských mestách Rijáde a Dammame, ktoré boli úspešným impulzom na uzatváranie nových kontraktov. MH SR plánuje organizovať i ďalšie sektorovo zamerané obchodné misie. Možnosti spolupráce sa otvárajú i v automobilovom sektore. „Slováci majú bohaté skúsenosti v automobilovom sektore, preto môžeme vzájomne zdieľať know-how. Spoluprácu so spoločnosťou Hyundai v Saudskej Arábii vytvára v tejto oblasti nové možnosti pre posilnenie spolupráce,“  uviedla Saková. Možnú spoluprácu vidí taktiež v oblasti cestovného ruchu a rozhovor prebiehal aj o možnostiach spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, či otázke priameho leteckého spojenia so Slovenskom.

D. Saková ocenila taktiež vznik Slovensko-Saudskej obchodnej komory v Bratislave, ktorej vznik iniciovalo slovenské veľvyslanectvo v Rijáde a ktorá poskytuje platformu pre vzájomné kontakty a zdieľanie skúseností. Zároveň podporuje podpísanie Všeobecnej dohody o spolupráce medzi vládami oboch krajín, ktorú čaká legislatívny proces a má byť schválená v blízkej budúcnosti. Na záver zdôraznila význam stabilizačnej úlohy Saudskej Arábie v regióne Blízkeho východu.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk