01. 06. 2021

Boj proti nadmernej regulácii - úradníci už musia dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out

Slovensko má dlhodobý a chronický problém s nadmernou reguláciou. Od dnešného dňa (1. júna 2021) však budú mať všetky ministerstvá a ďalších 20 dôležitých úradov, ako napríklad Sociálna poisťovňa alebo finančná správa, povinnosť dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out. Ako ďalej informoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ak teda v rámci svojej kompetencie príjmu v nejakej oblasti určitú reguláciu, budú musieť v rovnakej oblasti znížiť regulačné zaťaženie a teda náklady na podnikanie v rovnakej výške. Od januára to potom následne bude v dvojnásobnej výške.

„Tento mechanizmus je obrovský nepriamy stimul pre ekonomiku," uviedol Oravec. Ako dodal, napríklad v Nemecku klesla regulačná záťaž po zavedení uvedených pravidiel počas rokov 2015 až 2018 o viac ako 2 mld. eur. „Potenciálne tu hovoríme o investičnom stimule pre slovenskú ekonomiku v stovkách až v miliarde eur," skonštatoval ďalej štátny tajomník. Uvedené opatrenia sa netýkajú všetkých oblastí, výnimku tvoria dane, odvody ale aj pandemické opatrenia. Napriek tomu by podľa neho mali pomôcť zvýšiť produktivitu, ale aj konkurencieschopnosť podnikateľov.

„Cieľom celej snahy je zmeniť mentálne nastavenie úradníkov," priblížil Oravec. Tí podľa neho doteraz riešili väčšinu problémov prijatím nových zákonov alebo novelizáciou už existujúcich. Po novom by mali úradníkov školiť, aby sa snažili najprv preskúmať všetky iné možnosti a alternatívy. Za nedodržiavanie uvedených pravidiel nebudú ministerstvá a úrady sankcionované, rezort hospodárstva ich však na túto skutočnosť bude upozorňovať v rámci pripomienkového konania a raz ročne predloží na vládu odpočet.

Minister hospodárstva Richard Sulík označil dnešný deň za sviatok debyrokratizácie a deregulácie. Normy podľa neho väčšinou tvoria úradníci, ktorí nemajú dostatok skúseností s reálnym životom. „Určite sa snažia, ale dobré úmysly dláždia cestu do pekla," myslí si minister. Realita je podľa neho taká, že svet je preregulovaný, máme obrovské množstvá pravidiel, pričom je veľká časť z nich zbytočná a niektoré dokonca škodlivé. Vďaka uvedeným pravidlám by Slovensko podľa neho mohlo stúpať v rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia.

Aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválila vláda začiatkom mája. V prvej fáze je primárne zameraná na zavedenie princípov „one in - one out“ a „one in - two out“. Problém regulačného zaťaženia trápi väčšinu rozvinutých ekonomík. Najväčšie úspechy s riešením tohto problému pritom zaznamenali krajiny, ktoré sa rozhodli pre systémový prístup vo forme povinnej kvantifikácie vplyvov a následného cieleného znižovania regulačného zaťaženia voči ministerstvám a iným predkladateľom regulácií.

 

SITA, Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk