12. 12. 2023

Osvedčením o významnej investícii pre „Horná Streda Industrial Park“ zvyšujeme konkurencieschopnosť Slovenska!

V Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji vyrastie nový investičný projekt „Horná Streda Industrial Park“, pre ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní v utorok 12. decembra 2023 štatút významnej investície. Návrh na schválenie predložila podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Prípravou nového priemyselného parku v Hornej Strede Ministerstvo hospodárstva (MH) SR reaguje na nižšiu konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní strategických investícií s vyššou pridanou hodnotou.

„Je našou maximálnou snahou pripraviť Slovensko na príchod nových investorov. Verím, že park vytvorí ideálne prostredie pre nové investície, ale i inovácie a prispeje k posilneniu našej konkurencieschopnosti. Podpora podnikateľského prostredia i tvorba pracovných miest sú našimi prioritami vo vláde a som presvedčená, že i tento projekt podporí hospodársky rast a rozvoj našej ekonomiky,“ uviedla po rokovaní vlády D. Saková.

Nový priemyselný park v Hornej Strede bude mať rozlohu približne 74,72 ha a na jeho vybudovanie je vyčlenených 28,19 mil. eur, pričom investičný projekt bol predmetom ekonomického hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Cieľom prípravy územia nového priemyselného parku je vytvorenie podmienok pre akvizície investícií v oblasti sofistikovanej výroby, služieb a výskumno-vývojových aktivít. Realizácia priemyselného parku bude pozostávať primárne z výkupov pozemkov, prieskumných činností a výstavby súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry.

Severne od nového priemyselného parku zároveň prebieha realizácia prvej fázy investície do vývoja a výroby batériových modulov pre automobily skupiny Porsche. Druhá fáza výstavby, ktorú Porsche plánuje a posudzuje, by sa mohla začať budúci rok. V prípade jej realizácie, súčasné územie v Hornej Strede už neumožňuje spoločnosti ďalšiu expanziu. Preto spoločnosť Porsche Smart Battery Shop, s. r. o. víta zriadenie nového strategického územia „Horná Streda Industrial Park“.

Skupina Porsche je taktiež pripravená rokovať s rezortom hospodárstva o možnosti realizovať ďalšie projekty v novom priemyselnom parku tak, aby v horizonte 2 až 3 rokov mohla pokračovať v ďalšom rozširovaní vývoja a výroby na Považí. Potenciálne investície v ďalších fázach by sa tak rádovo mohli pohybovať v stovkách miliónov eur.

Osvedčenie o významnej investícii pre projekt „Horná Streda Industrial Park“ sa vydáva spoločnosti MH Invest, s. r. o., ktorá je v stopercentnom vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk