26. 02. 2020
rokovanie slovenskej delegácie s ruským premiérom

P. ŽIGA: Máme záujem, aby Rusko využívalo v maximálnej miere slovenské plynové prepojenia

Dodávky a preprava zemného plynu a taktiež problematika ukladania jadrového odpadu patrili medzi hlavné body rokovania slovenskej delegácie na čele s predsedom vlády Petrom Pellegriniho s ruským premiérom Michailom Mišustinom v Moskve. Slovenská delegácia bola vôbec prvou zahraničnou delegáciou, ktorú prijal nový ruský premiér. Aj to je dôkazom veľmi dobrých vzťahov medzi obomi krajinami. Slovensko na rokovaní navrhlo ruským partnerom využívať v maximálnej možnej miere existujúce plynové prepojenia, ktoré Slovensko má. Ide o prepojenie s Ukrajinou ako aj o možnosť prepojiť cez slovenské plynovody Rakúsko a Maďarsko.

Minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý bol súčasťou slovenskej delegácie vysvetlil, že ruskej stane navrhli okrem iného využívať slovenské plynovody na prepojenie Rakúska a Maďarska. „Ak by využívali nami ponúknuté riešenie, nebolo by potrebné stavať iné paralelné prepojenia medzi Maďarskom a Rakúskom,"  dodal šéf rezortu hospodárstva. Na rokovaní sa hovorilo aj o plynovom prepojení medzi Ukrajinou a SR. Slovensko má záujem, aby aj na základe nového kontraktu Ruska s Ukrajinou sa plynové prepojenie cez Slovensko využívalo v čo najväčšej miere. Podľa šéfa rezortu hospodárstva  je plánovaný objem prepraveného plynu na najbližších päť rokov 215 miliárd kubických metrov. „Pre tento rok je to 65 miliárd, čo je za posledných päť rokov najväčší objem, aký bude prepravený," poznamenal minister s tým, že SR tak zarobí značné prostriedky na tranzite. „Máme pripravenú infraštruktúru aj na to, aby sme využívali plyn, ktorý by prišiel zo Severného prúdu a smeroval by do Rakúska, prípadne Talianska," poznamenal Žiga. Slovenská delegácia Rusov informovala aj o vybudovaní ďalších prepravných kapacít medzi SR a ČR. Po dobudovaní spojenia s Poľskom bude mať SR plynovodné prípojky na všetky svetové strany a z rozličných zdrojov, vrátane terminálov na skvapalnený plyn v Poľsku a Chorvátsku.

V nadväznosti na rokovanie P. Pellegriniho s bývalým ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom vlani v júni sa na rokovaní hovorilo aj o dodávkach jadrového paliva z Ruska a tiež povinnosti vybudovať hlbinné úložisko jadrového paliva. Delegácia vedená premiérom Petrom Pellegrinim bola vôbec prvou zahraničnou delegáciou, ktorú prijal nový ruský premiér od nástupu do funkcie v polovici januára. Návšteva sa konala na pozvanie predsedu ruskej vlády.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk