20. 04. 2018

P. Žiga: Nový strategický park môže byť silným impulzom pre ekonomický rozvoj východného Slovenska

Vláda rozhodla o vydaní osvedčenia pre nový strategický park Haniska v blízkosti Košíc. Miesto by tu mohol nájsť prípadný veľký investor, pričom ministerstvo hospodárstva rokuje s viacerými významnými spoločnosťami. Vzniknúť tak môže niekoľko tisíc priamych a nepriamych pracovných miest. Samotné zriadenie parku bude výhradne v réžii štátu.

Pri Košiciach vznikne nový strategický priemyselný park Haniska, ktorý bude s rozlohou viac ako 910 ha patriť k najväčším na Slovensku. Hodí sa pre umiestnenie  investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja. Má vhodný potenciál pre veľkú  investíciu, porovnateľnú s tými najväčšími, ktoré doteraz na Slovensku vznikli. „Našou prioritou je znižovať rozdiely medzi regiónmi a aj preto chceme na východné Slovensko dotiahnuť silného strategického investora,“  zdôraznil  minister hospodárstva po rokovaní vlády. Vláda dnes odsúhlasila vydanie osvedčenia o významnej investícii pre výstavbu tohto parku. Týmto rozhodnutím vlády je územie blokované, aby nedostali priestor špekulanti, vysvetlil minister. „Aktuálne rokujeme s viacerými veľkými investormi, ale ešte nie sme vo fáze, keď môžeme hovoriť o podrobnostiach. Veľký hráč vo svojej oblasti však potrebuje veľký priestor a má veľké nároky v oblasti logistiky. V blízkosti nového  strategického parku je napojenie na kvalitné cesty, pozemok je dostatočne veľký a na rovine. Východné Slovensko môže získať silný impulz pre ekonomický rozvoj a to je náš cieľ,“ zdôraznil šéf rezortu hospodárstva.

Strategický park sa bude nachádzať  v katastrálnych územiach Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa a Sokoľany. Iba malá časť stavby bude v katastrálnom území Šaca, okres Košice II. Po nitrianskom priemyselnom parku, ide iba o druhý, s označením strategický. Jeho vznik bude predpokladom pre vytvorenie niekoľko tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest a ďalší hospodársky a sociálny rozvoj východného Slovenska, pričom pozitívne dopady bude možné cítiť na celom území Slovenska. O vydanie osvedčenia o významnej investícii pre výstavbu tohto parku požiadala spoločnosť InvEast SK, s.r.o., novozaložená obchodná spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vznikla práve pre výstavbu parku. Stavba je významnou investíciou podľa zákona o významných investíciách, je vo verejnom záujme a je nevyhnutné zabezpečiť prípravu územia na výstavbu  strategického parku. Spoločnosť InvEast SK, s.r.o. bude mať za úlohu usporiadať vlastnícke vzťahy, výstavbu potrebnej infraštruktúry a súvisiace a doplnkové stavby a zariadenia a iné prípravné činnosti, napríklad geologický prieskum na pozemkoch podnikového pozemku.

 

Odbor komunikácie MH SR

Zdroj ilustračnej foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk