22. 11. 2017

P. Žiga: Slovensku sa darí napĺňať cieľ v zvýšení podielu OZE na energetickej spotrebe

Jednou z priorít rezortu hospodárstva je podpora obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V rámci implementácie klimaticko-energetického balíčka Európskej únie sa Slovenská republika zaviazala, že do roku 2020 musí zvýšiť podiel OZE na svojej energetickej spotrebe na 14 %. Na konferencii o energetických úsporách a možnostiach decentralizovanej energetiky "Moderné trendy v európskej energetike" to uviedol minister hospodárstva Peter Žiga. Otvorenia konferencie sa s príhovorom zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico.

"Podľa posledných údajov z Eurostatu plníme tento cieľ na 12,9 %, teda existuje reálny predpoklad, že záväzný cieľ sa nám podarí naplniť, a to aj vďaka súčasti všetkých dotknutých subjektov, teda od investorov, bánk, územných samospráv až po ústredné orgány štátnej správy," povedal minister.

"Súčasná znižujúca sa spotreba domácností o takmer 8 % a firiem oproti nárastu HDP o polovicu svedčí o tom, že sa Slovensko plne prihlásilo k lokálnym, ale aj ku globálnym cieľom EÚ," priblížil predseda vlády SR.

V rámci podpory OZE rezort hospodárstva SR pripravil program administratívnej a finančnej podpory malých zdrojov OZE pre domácnosti, ktoré takto vyrobenou elektrinou pokrývajú vlastnú spotrebu. "Ide o národný projekt s názvom Zelená domácnostiam, ktorý implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. V pilotnej fáze do konca roku 2018 bolo k dispozícii 45 miliónov eur. Úspešnou implementáciou na rok 2018 zostáva ešte 13 miliónov eur," zdôraznil minister Žiga.

"Pokiaľ ide o ďalšiu podporu výroby OZE, pripravuje MH SR reformu systému tejto podpory. Pri využívaní OZE bude prioritou zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri podpore týchto zdrojov s minimalizáciou na koncové ceny (elektriny). Základné požiadavky na nový systém podpory OZE sú, aby bol systém jednoduchý, transparentný, udržateľný a v súlade s usmernením pre štátnu pomoc v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky," avizoval. Z hľadiska trvalej udržateľnosti systému podpory OZE sa podľa neho navrhuje zmena systému podpory na viac trhovo orientovaný typ, ktorý zodpovedá požiadavkám legislatívy EÚ.

Aj napriek tomu, že sa EÚ stala jedným z lídrov vo vývoji riešení pre zvyšovanie efektivity v spotrebe energií, tempo, akým pristupuje k zelenej energetike, je podľa Fica otázkou globálnej konkurencieschopnosti jej vlastnej výroby v oblastiach automobilového a elektrotechnického priemyslu, strojárstva a hlavne mimoriadne energeticky náročného hutníctva a oceliarstva.

"Preto by som rád zdôraznil, že v dekarbonizačnom úsilí našej krajiny, ale aj v otázkach energetickej bezpečnosti má svoje opodstatnené miesto jadrová energetika," dodal premiér.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk