31. 08. 2023

Minister Peter Dovhun a štátny tajomník Peter Švec vycestovali spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou do nemeckého Magdeburgu.

Minister hospodárstva Peter Dovhun a štátny tajomník Peter Švec vycestovali v stredu 31. augusta spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou do Magdeburgu. Spoločne v Nemecku absolvovali pracovné stretnutia zamerané na rozvoj podnikania, ekonomicku, inovácie a výskum. Spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Danielom Bútorom sa zúčastnili taktiež rokovania s ministrom hospodárstva, cestovného ruchu, poľnohospodárstva a lesníctva spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Svenom Schulzem, s ktorým sa zhovárali o vzájomnej bilaterálnej spolupráci oboch krajín, výskume a inováciách a ich prepojení priamo na priemysel. 

Slovenská delegácia na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou navštívila i Fraunhoferov inštitút, ktorý predstavuje modelový príklad kooperácie medzi podnikateľským sektorom a vedeckou obcou, kde sú inovácie aplikované priamo do priemyselnej výroby, čím sa akceleruje vývoj a výskum a ekonomický rast krajiny. V neposlednom rade takto koncipovaná vedecko-výskumná inštitúcia zvyšuje predpoklad zahraničných investícií. Súčasťou delegácie boli v inštitúte i zástupcovia slovenských univerzít a výskumných ústavov a predmetom rokovaní bola i vzájomná výmena vedeckých pracovníkov, či spolupráca vo výskumných a inovačných projektoch spolu s podnikateľmi. 

Pre Slovensko je Nemecko ako krajina s najsilnejšou európskou ekonomikou strategickým a kľúčovým obchodným a ekonomickým partner, najmä v automobilovom, elektrotechnickom a strojárskom priemysle. Preto dôležitou témou diskusií boli i príležitosti pre slovenské firmy ako možných subdodávateľoch, či možnosti strategických investícií smerujúcich na Slovensku. Už dnes v Slovenskej republike pôsobí približne 600 nemeckých spoločností s ročným obratom približne 22 miliárd EUR a približne 40 tisíc zamestnancami. 

Nemecko si taktiež v poslednej dobe upevňuje poprednú pozíciu v oblasti inovácií a automatizácie. Možnosti uplatniť sa na trhu sa ponúkajú predovšetkým v oblasti budovania a modernizácie infraštruktúry, kde existuje potenciál uplatnenia sa aj pre slovenské firmy.

 

Tlačový odbor

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk