08. 02. 2018

Peter Žiga: Nastavujeme novú architektúru poskytovania investičných stimulov

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci, ktorý v uplynulých dňoch schválili poslanci v parlamente, je nástrojom, aby sa zo Slovenska stala moderná ekonomika s vysokou pridanou hodnotou. Zhodli sa na tom predseda vlády SR Robert Fico, minister hospodárstva SR Peter Žiga a riaditeľ agentúry SARIO Robert Šimončič.

„Slovensko je krajina, ktorá má veľmi modernú legislatívu pokiaľ ide o podporu investícií. Ale prichádza nová éra a musíme reagovať na nové výzvy. Som veľmi rád, že sme prijali tento zákon v čase, kedy sa Slovenskej ekonomike veľmi darí. V roku 2018 čakáme hospodársky rast na úrovni okolo 4%,“ povedal k prijatiu zákona predseda vlády Robert Fico. „Ak napríklad ponúkne investor v danom okrese vyššiu mzdu, ako je priemerná mzda v danom okrese, tak aj tá podpora zo strany štátu bude vyššia,“ spresnil.  V rokoch 2015 – 2016 malo Slovensko podľa údajov OECD najvyšší rast pridanej hodnoty a to na úrovni 11% a od roku 2008 to bol nárast až o 43%.

Ako dodal minister hospodárstva Peter Žiga, v súčasnosti má Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) rozpracovaných sto investičných projektov. Vďaka nim by sa mohlo preinvestovať päť miliárd eur. Podľa ministra ide o investorov z celého sveta, z automobilového, strojárenského či elektrotechnického priemyslu, ako aj z oblasti cestovného ruchu. „Dve tretiny týchto investícií by mali smerovať na východ a stred Slovenska. Polovica do najmenej rozvinutých okresov,“ – doplnil minister

„Meníme architektúru a filozofiu investičnej pomoci, že sa bude presúvať od západu na východ, od priamych k nepriamym investičným stimulom. Čím bude investícia viac na východ, tým ju viac vieme podporiť. Zároveň máme záujem, aby nebola v priamej peňažnej forme ale vo forme daňových úľav," objasnil snahu rezortu minister. „Z minuloročnej štatistiky vyplýva že pomer nepriamych investičných stimulov sa zväčšuje, v roku 2017 dosiahol už viac ako 50 percent a to je ten smer, ktorým chceme ísť," – doplnil.

Podľa generálneho riaditeľa SARIO Róberta Šimončiča, z tých spomínaných rozpracovaných investičných projektov je v súčasnosti reálnych už 80 v celkovej hodnote štyri miliardy eur. „Je záujem o investície s vyššou pridanou hodnotou. Postupne narastá nielen počet projektov, počet pracovných miest, ale aj kvalita investičných projektov,“ doplnil Šimončič s tým, že tretina z rozpracovaných projektov je s vyššou pridanou hodnotou.

„Slovensko už z hľadiska štruktúry investícií s pridanou hodnotou a ďalšieho záujmu investorov definitívne končí s obdobím tzv. montážnych dielní. A nový zákon tento proces urýchli,“ zdôraznil šéf rezortu hospodárstva.

Poslanci Národnej rady SR definitívne schválili zákon o regionálnej investičnej pomoci v utorok. Ministerstvo hospodárstva SR novou legislatívou v oblasti poskytovania investičných stimulov podľa slov ministra Petra Žigu reaguje na moderné trendy globálneho vývoja, ako je automatizácia, robotizácia, budovanie dodávateľských reťazcov, a s tým spojená vyššia pridaná hodnota priemyslu. Nový zákon, ktorý vstúpi do platnosti v apríli tohto roku, by mal podľa ministra operatívnejšie reagovať aj na zmeny na trhu práce a možnosti investorov.

K zásadným zmenám pri poskytovaní investičnej pomoci oproti súčasnosti patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahrádza podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste.

Ministerstvo hospodárstva chce novelou zákona v prvom rade tlačiť na nových investorov, aby investovali na severe, východe a juhu Slovenska. „Druhý základný bod je, že sa budeme snažiť ponúkať investorom, ktorí prídu na Slovensko investovať, nie kešové peniaze ale skôr daňové úľavy a budeme ich tlačiť do toho, aby investovali do technológií s vyššou pridanou hodnotou,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia. Poskytovanie investičnej pomoc sa má hodnotiť pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy.

Vďaka novému zákonu by sa malo prejsť od plošnej podpory vzniku pracovných miest k adresnej podpore znižovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky určením priorít predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja, moderných technológií a investícií s vyššou pridanou hodnotou. Po novom budú podporené aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale smerujú do nákupu nových technológií. Podľa nového zákona by mali byť zvýhodnené investície malých a stredných podnikov. Mala by sa odbúrať náročná administratíva, zvýšiť kontrola, ako aj transparentnosť celého procesu.

Ak budú chcieť investori investovať na Slovensku, podľa nového zákona budú musieť splniť náročnejšie podmienky. V prípade priamej dotácie bude musieť investor podstatne viac investovať a svoju investíciu umiestniť v najmenej rozvinutých regiónoch. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja. Štát sa bude zameriavať najmä na poskytovanie daňových úľav.

 

Odbor komunikácie MH SR, SITA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk