24. 09. 2017

Peter Žiga predstavil úspešné investície a investičný potenciál východného Slovenska nemeckým podnikateľom

Nemecko patrí medzi našich najvýznamnejších hospodárskych partnerov. Príklady úspešných investícií na východnom Slovensku poukazujú na jeho priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré je základným predpokladom pre dlhodobý a udržateľný rast. Povedal to v pondelok minister Peter Žiga pred zástupcami nemeckej podnikateľskej sféry, s ktorými diskutoval na podujatí Via Fórum 2017 v Košiciach. Súčasne predstavil nový zákon o investičnej pomoci, ktorý reaguje na nové výzvy súvisiace s prechodom ekonomiky na Industry 4.0  (alebo Priemysel 4.0).

V Košiciach sa v rámci Slovensko-nemeckého podnikateľského fóra 2017 stretli nemecké a slovenské podnikateľské subjekty, bankové a finančné inštitúcie, vedecké, výskumné a vzdelávacie inštitúcie a samosprávne orgány, aby sa informovali o zmenách vo východoslovenskej ekonomike za ostatný rok. Fórum vytvorilo platformu pre bilaterálne rokovania, rozšírenie existujúcej spolupráce a nadviazanie nových obchodných vzťahov. Diskusie sa zamerali na  investičný potenciál regiónu východného Slovenska, úspechy nemeckých investícií, ale aj na aktuálne témy z oblasti informačných technológií, energetiky, elektrickej mobility, smart-cities a duálneho vzdelávania

Podľa Petra Žigu, ministra hospodárstva SR, je Nemecko od roku 1998 najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska a ročný obrat medzi krajinami je viac ako 27 miliárd eur. „Nemeckí investori patria do prvej päťky investorov na Slovensku a vytvárajú viac ako 120 000 pracovných miest. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky má záujem na prehlbovaní a rozširovaní vzťahov so Spolkovou republikou Nemecko," doplnil Žiga s tým, že na Slovensku je viac ako 500 nemeckých investorov.

Investorom má podľa ministra zjednodušiť podnikanie nový zákon o investičnej pomoci, ktorý rezort hospodárstva pripravuje a vláda by sa ním mala zaoberať v októbri. „Spočíva v tom, že budeme podnecovať investorov aj investičnými stimulmi, aby išli smerom na východ, sever alebo juh Slovenska, teda do najmenej rozvinutých okresov. Tým pádom im budeme vytvárať aj lepšie podmienky, keď budú investovať tu, ako keby investovali na západnom Slovensku. Keď budete chcieť investovať na západnom Slovensku, tak budete musieť skutočne zainvestovať do prioritných oblastí. To znamená do nových technológií, inovácií, technologických centier, centier služieb, to znamená do oblastí s vyššou pridanou hodnotou a nebudete mať nárok na hotové, alebo „cash“ peniaze, ale budete môcť využiť len daňovú úľavu," vysvetlil Žiga.

Generálny riaditeľ agentúry SARIO Róbert Šimončič informoval, že Slovensko má 90 nových potenciálnych investorov,  pričom približne polovica z nich má záujem o východné Slovensko. Keďže Slovensko je známe automobilovým priemyslom, malo by ísť o investorov z tejto oblasti, priblížil predseda predstavenstva VIA Peter Cacara.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk