25. 02. 2019

Peter Žiga: Situácia je vážna a EÚ musí zostať pri obchodných rokovaniach s USA jednotná.

Európska únia musí dosiahnuť dohodu na ďalšom postupe pri obchodných rokovaniach s USA čo najskôr. Zhodli sa na tom ministri hospodárstva na neformálnom rokovaní Rady EÚ pre obchod, v rumunskej Bukurešti. Prerokovali mandáty EÚ pre začatie rokovaní o dvoch bilaterálnych obchodných dohodách s USA - dohode o eliminácii ciel na priemyselné výrobky a dohode o posudzovaní zhody v oblasti technickej regulácie.

USA zvažujú v najbližších mesiacoch zavedenie cla na dovoz európskych automobilov, čo EÚ striktne odmieta. Jedným z riešení je spoločná dohoda na odstránení cla na priemyselné výrobky.

„Situácia je vážna. Ďalšie vyhrotenie sporov nemá význam pre nikoho a škodí obchodu. EÚ by však mala trvať na tom, že novú dohodu podpíše, až keď USA zrušia zbytočné clo na oceľ a hliník z minulého roka a nezavedú ho aj na osobné automobily. EÚ musí postupovať jednotne, aby chránila svoje záujmy," povedal slovenský minister hospodárstva Peter Žiga.

„Prípadné zavedenie cla priamo poškodí európsky automobilový priemysel a dotkne sa aj Slovenska. Verím, že zdravý rozum pri rokovaniach s USA zvíťazí. Inak dostane globálny obchod v tomto zložitom období ďalšiu nepríjemnú ranu, ktorú pocítime aj my,"  dodal minister.

Mandát na rokovanie s USA by mali ministri schváliť na ďalšom stretnutí v marci. Diskutovali aj o modernizácii Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá v súčasnosti čelí najhlbšej kríze od svojho vzniku v roku 1995. Jej postup nedokázal priniesť výsledky v rokovaniach o ďalšej liberalizácii svetového obchodu a hrozí paralýza systému pre urovnávanie sporov. Mnohé členské štáty si neplnia notifikačné povinnosti a situáciu zhoršuje aj prijímanie jednostranných protekcionistických opatrení zo strany niektorých krajín, ktoré nie sú v súlade s pravidlami WTO. Modernizácia by mala tieto problémy riešiť a lepšie sa prispôsobiť neustálym zmenám v globálnom obchodnom prostredí.

Ministri diskutovali aj o aktuálnom stave rokovaní o dohodách o voľnom obchode medzi EÚ a ďalšími krajinami ako je Mexiko, Chile, Austrália, Nový Zéland, či zoskupenie Mercosur.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk