29. 11. 2016

Peter Žiga: Slovenské predsedníctvo chce v EÚ búrať digitálne ploty, presadilo návrh na rušenie geoblokácie

Hlavnou témou rokovaní Rady bol problém geoblokácie. Rada EÚ len za päť mesiacov dokázala prijať návrh Európskej komisie. Ide o úspech slovenského predsedníctva, pretože podpora jednotného trhu patrí k jeho prioritám. Exekutíva EÚ koncom mája predložila balík opatrení, ktoré majú okrem iného umožniť európskym spotrebiteľom a spoločnostiam kupovať a predávať výrobky a služby cez internet bez geografického blokovania, teda takzvanej geoblokácie.
Návrh v Rade ministrov prešiel kvalifikovanou väčšinou. Až 56 percent Európanov skúša nakupovať tovary cez internet (e-shop), ale až tretina nákupcov naráža na neochotu predajcov cezhraničný online obchod, pretože neumožňuje nákup z iného štátu. Spotrebitelia čelia rôznym problémom, presmerovaniu na inú stránku, ponuka má inú cenu alebo obchody odmietnu ich platobné prostriedky.
„Neplatili jasné pravidlá a prevádzkovatelia internetových stránok mohli odmietnuť zákazníka napríklad zo Slovenska, ak chcel nakúpiť v Rakúsku," vysvetlil P. Žiga.
Dohoda európskych ministrov, ktorú sa podarilo presadiť slovenskému predsedníctvu, odbúrala ďalšie bariéry v obchode a prináša niekoľko praktických vecí. Obchodníci využívajúci e-shop nebudú môcť odmietnuť zákazníka na základe občianstva inej členskej krajiny EÚ a budú musieť akceptovať jeho národnú platobnú kartu. Predávajúci cez online obchod musí predať tovar klientovi z EÚ za rovnakých podmienok ako v jeho krajine a spotrebiteľa nebude možné presmerovať na inú webovú stránku. 
„Podarilo sa nám presadiť návrh, ktorý bude znamenať reálny prínos pre život ľudí. Cieľom je ochrana spotrebiteľov a opatrenia nepôjdu na úkor malých podnikateľov,“  skonštatoval minister hospodárstva.   S návrhom sa však nespája žiadna cenová regulácia predaja a netýka sa napríklad nákupu audiovizuálnych obsahov, ktoré podliehajú ochrane autorských práv, alebo územnej licencie. Túto oblasť rieši iný balík európskej legislatívy, ktorý nie je v pôsobnosti Rady pre konkurencieschopnosť.
O prijatom návrhu bude rokovať už maltské predsedníctvo a europarlament a v prípade dohody by malo začať platiť od roku 2019.
Ministri EÚ včera rokovali aj so zástupcami Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). Po sérii emisných škandálov má automobilový priemysel záujem o ďalšie napredovanie, pretože predstavuje významnú časť ekonomiky Únie. Slovensko na záver rokovania odovzdalo symbolicky predsedníctvo Malte.
 
Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk