05. 12. 2022

Poďme šetriť spolu. Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťajú informačnú kampaň.

Šetríme pre nás je názov informačnej kampane o úsporách energie, ktorú 5. decembra 2022 odštartovalo ministerstvo hospodárstva spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Jej hlavným cieľom je motivovať ľudí, aby využívali energiu úsporne a poskytnúť im praktické odporúčania, ako hľadať rezervy a znižovať spotrebu. Informovali o tom minister hospodárstva Karel Hirman a Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá kampaň zabezpečuje.

Nedostatok energií na trhu a veľký dopyt spôsobujú, že ceny energií sú vysoké. Dlhodobé a cielené znižovanie spotreby je preto systematické riešenie, ktorým pomôžeme znížiť dopyt po energetických komoditách, čo prispeje k postupnému stabilizovaniu ich cien. Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje, a teda ju nie je potrebné vyrobiť. „Šetrenie energií by malo byť prirodzenou súčasťou nás všetkých. Pre mňa ako energetika je šetrenie samozrejmosť. Znižovanie spotreby energií je dnes nevyhnutné a pri hľadaní možností rezerv, ako to dokážeme, nám pomôže informačná kampaň a odborníci zo Slovenskej energetickej a informačnej agentúry. Poďme spolu šetriť, aby sme aspoň týmto spôsobom pomohli eliminovať vysoké ceny energií a aby boli udržateľné,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

 

Na webovej stránke kampane setrimeprenas.sk sú zverejnené prehľady, aké finančné príspevky na úsporné opatrenia sú k dispozícii, aké kompenzačné opatrenia sme pripravili aj vysvetlenia, prečo ceny energie rastú. K dispozícii sú aj praktické rady, ako využívať energiu efektívne - pre domácnosti, zamestnancov a tiež pre manažérov a podnikateľov. Avšak sú tam aj tri zásadné odporúčania spoločné pre všetkých, ktorí chcú spotrebu znižovať - sledujme spotrebu, porovnajme si spotrebu, aby sme tušili, do akej miery energiou plytváme a aké máme možnosti spotrebu znížiť, a regulujme spotrebu.

Verejnosť sa prostredníctvom kampane dozvie, čo je možné urobiť ihneď a zadarmo, prípadne s minimálnymi finančnými nákladmi a zároveň, do čoho sa nám oplatí investovať a vynaložené prostriedky sa vrátia. Na Slovensku sa vyše 33 % energie potrebuje v priemysle, 29 % v domácnostiach, 26 % v doprave a zvyšných 11 % pripadá na verejnú správu a služby. Úspora sa týka naozaj každého a prispieť môžeme všetci, aj malými činmi. To, že začneme využívať energiu efektívnejšie neznamená, že zásadne znížime svoj komfort, v mnohých prípadoch stačí, že zmeníme návyky – doma aj v práci. Každý do tej miery, ako vládze, ale všetci bez výnimky – úrady, obce, mestá, podnikatelia aj domácnosti.

 „Keď sa nás médiá na jeseň pýtali, kedy sa spustí informačná kampaň, reagovali sme, že my sme v kampani už niekoľko mesiacov. Naše poradenské informačné centrá sú k dispozícii už od roku 2010, za ten čas pomohli desiatkam tisíc záujemcov, ale pred polrokom sa záujem zvýšil a pretrváva. Prvú sériu odporúčaní ako znížiť spotrebu v domácnostiach sme zverejnili na jar. Odborné rady poskytujú naši energetickí špecialisti zdarma v poradenských centrách Žiť energiou v piatich krajských mestách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach,“ informoval Stanislav Jurikovič. Konzultovať je možné telefonicky, prostredníctvom bezplatnej linky 0800 199 399, e-mailom aj osobne.

Kampaň je súčasťou aktivít národného projektu Žiť energiou, ktorý je financovaný z európskych zdrojov. Pripravujeme ďalšie aktivity napríklad televízne a rozhlasové spoty, pričom prvé dva budú vysielané v najbližších týždňoch vo verejnoprávnej televízii a v rozhlase. Súčasťou kampane budú aj výjazdy do krajských miest, plánujeme spustiť aj podcasty a kampaň na sociálnych sieťach.

K informačnej kampani setrimeprenas.sk sa môžete pripojiť i vy – budeme radi, ak sa k nej pripoja aj ďalšie štátne či súkromné organizácie. S týmto zámerom sme pripravili grafické návrhy letákov, plagátov a postov na sociálne siete, ktoré je možné zdieľať, či už na sociálnych sieťach alebo v práci a v priestoroch pre klientov.

 

Ďakujeme, že využívate energiu úsporne.  

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk