29. 04. 2022

Podpora pre zelenú energiu z Plánu obnovy a odolnosti

Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku bude možný aj vďaka finančným prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti. Ministerstvo hospodárstva SR  už čoskoro zverejní prvú výzvu na investície do výstavby nových zdrojov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). „Aj súčasná agresia Ruska na Ukrajine nám ukazuje, aké dôležité sú vlastné zdroje energie. Jednou z možností sú pritom obnoviteľné zdroje energie,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek na tlačovej besede, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti zaslania prvej žiadosti Európskej komisii (EK) o platbu z Plánu obnovy a odolnosti. Umožnilo to splnenie všetkých štrnástich míľnikov a cieľov v tejto skupine žiadosti o platbu zo strany príslušných rezortov. 

Ako ďalej uviedol štátny tajomník K. Galek, rýchlejší rozvoj OZE na Slovensku bude možný aj vďaka finančnej podpore z Plánu obnovy a odolnosti. Nepôjde pritom o prevádzkovú podporu ale investičnú podporu formou aukcie. „Prvá výzva v objeme 56 mil. eur má spolu s druhou výzvou v objeme 47 mil. eur plánovanou na február 2023, ambíciu do roku 2026 prostredníctvom nediskriminačných a transparentných kritérií výberového konania zabezpečiť na Slovensku minimálne 120 MW nového inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktorý bude pripojený do elektrizačnej sústavy,“ upresnil K. Galek. Aukčný mechanizmus bude otvorený pre široké spektrum technológií energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárna, veterná, geotermálna energia, energia z biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk