17. 08. 2023

Posilňovanie spolupráce: Ministerstvo hospodárstva SR a holandské spoločnosti vítajú zavedenie inovatívneho programu stáží pre univerzitných študentov

Nový ročný stážový program, ktorý vznikol ako ukážka medzinárodnej spolupráce, spojili sily štyri významné holandské spoločnosti – HEINEKEN Slovensko, ING Hubs Slovakia, NN Slovensko a Union poisťovňa a predstavili svoj nový ročný stážový program pre univerzitných študentov pod názvom “Talent Garden”. Uvedený stážový program a iné iniciatívy rezonovali počas stretnutia štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca so zástupcami holandských firiem, ktoré sa uskutočnilo v stredu 16. augusta 2023 na pôde rezortu hospodárstva.

Tento unikátny program je jedným z hlavných výsledkov rokovaní slovensko-holandského okrúhleho stola, na ktorom sa zúčastnili CEO najväčších holandských spoločností počas štátnej návštevy Jeho Veličenstva kráľa Viliama Alexandra a Jej Veličenstva kráľovnej Maximy na Slovensku v marci 2023. Po skončení veľmi obsažného okrúhleho stola so zastúpením CEO holandských firiem MH SR navrhlo zachovať túto platformu. "Spoločne sme sa stretli už tretíkrát. Potešila ma nielen veľká účasť, ale hlavne spontánny obsah diskusie o tom, ako sa aj holandské firmy chcú angažovať na udržaní, či návrate domácich talentov späť na Slovensko,“ komentoval podujatie štátny tajomník rezortu hospodárstva Peter Švec.

Stážový program poskytne študentom v rámci jedného roku profesionálne mentorstvo, praktické skúsenosti v rôznych odvetviach, pripraví študentov na výzvy a príležitosti moderného sveta. Spojením odbornosti týchto renomovaných holandských spoločností majú programy za cieľ zakoreniť kultúru excelentnosti, inovácie a vzájomného učenia sa medzi odvetviami.

Spolupráca má za úlohu preklenúť priepasť medzi akademickým svetom a podnikateľským prostredím a vybaviť mladých profesionálov schopnosťami a znalosťami potrebnými pre excelovanie v dynamickom prostredí dnešnej doby.

Dané stretnutie zároveň zdôraznilo hodnotu medzinárodných partnerstiev pri podpore talentu a budúcich inovácií.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk