05. 03. 2024

Pre bezpečnosť dodávok plynu na Slovensko je kľúčová otázka zachovania prepravy plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024

Brusel - V Bruseli sa v pondelok 4. marca 2024 konala Rada ministrov pre energetiku, ktorá sa venovala predovšetkým otázkam energetickej bezpečnosti a stability dodávok plynu pre budúcu zimu. Ministri schválili odporúčanie, ktoré umožní naďalej sledovať znižovanie spotreby plynu a diskutovali o opatreniach, ako zabezpečiť čo najväčšiu autonómiu EÚ pri dodávkach energií. Slovensko na nej zastupoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško.

Pre Slovensko je kľúčová otázka bezpečnosti dodávok plynu priamo spojená s možným ukončením prepravy plynu cez Ukrajinu po roku 2024. Slovensko preto iniciovalo trojstranné rokovania s ministrami Rakúska a Maďarska v záujme hľadania možného riešenia. Krajiny sa dohodli na technických rokovaniach medzi expertmi a Európskou komisiou. Slovensko má v tejto otázke jednoznačnú pozíciu.

„Som presvedčený, že okrem pokračovania diverzifikácie dodávok plynu a realizácie opatrení na znižovanie spotreby je potrebné vyvinúť úsilie na zachovanie prepravy plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024," skonštatoval po rokovaní štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško. 

Napriek opatreniam v podobe výstavby plynovodov s Maďarskom, Poľskom a zvýšením kapacity reverzných tokov plynu z Čiech a Rakúska je zachovanie prepravy cez Ukrajinu z krátkodobého hľadiska kľúčové nielen pre zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu na Slovensko, ale aj pre stabilitu cien na trhu s plynom.

Ďalšou témou Rady bolo, ako zabrániť vzniku bariér pri preprave plynu na vnútornom trhu EÚ, ktoré môžu negatívne ovplyvniť naše snahy o diverzifikáciu. Preto Slovensko spolu s ďalšími dotknutými krajinami poukázalo na potrebu riešenia otázky poplatku za skladovanie plynu, ktorý môže zvýšiť náklady na prepravu plynu z LNG terminálov v západnej Európe do nášho regiónu.

Ministri sa venovali tiež otázke flexibility elektrizačných sústav. So zvyšujúcim sa tempom elektrifikácie a elektromobility, rastúcim podielom premenlivých obnoviteľných zdrojov je otázka flexibility kľúčová. Bez dodatočných finančných prostriedkov a jednoduchších pravidiel na úrovni EÚ, ako aj na Slovensku, nebude možné dosiahnuť dostatočnú úroveň flexibility a ohrozí sa tak proces dekarbonizácie sektora energetiky. 

 

Tlačový odbor MH SR              

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk