18. 05. 2023

Premiér Ľudovít Ódor a minister hospodárstva Peter Dovhun: Pokračujeme v kompenzáciách vysokých cien energií prostredníctvom schémy pomoci tzv. 2.1 na druhý i tretí kvartál roku 2023

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bude pokračovať v kompenzovaní vysokých cien energií pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť prostredníctvom schémy pomoci tzv. 2.1 - v druhom i treťom kvartáli roku 2023. Informovali o tom predseda vlády SR Ľudovít Ódor a minister hospodárstva SR Peter Dovhun na spoločnom brífingu pri príležitosti úvodnej návštevy novovymenovaného premiéra SR na pôde rezortu hospodárstva.

“Dúfam, že je to dobrá správa na zjemnenie neistoty a obáv pre všetky oprávnené subjekty. Rozbehli sme tento týždeň i diskusie so zástupcami podnikateľov a zamestnávateľov, aby sme navnímali, kde ešte máme v pomoci medzeru a čo je potrebné spraviť pre to, aby sme podporili konkurencieschopnosť Slovenska a slovenských spoločností pôsobiacich na vnútornom či globálnom trhu,“ uviedol minister Peter Dovhun. 

Podmienky pre poskytnutie pomoci zo strany MH SR na zmiernenie dopadov energetickej krízy zostávajú rovnaké ako v prvom kvartáli tohto roku. Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity vyjadrenú v eur/MWh. Dané zvýšenie ceny sa následne vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku komodity – v prípade elektriny vo výške 199 eur za MWh a v prípade plynu vo výške 99 eur za MWh. Dotácia sa poskytuje vo výške 80 % oprávnených nákladov. Limit pomoci na subjekt na úrovni hospodárskej jednotky predstavuje 200 000 eur mesačne. Žiadosti bude možné predkladať elektronicky prostredníctvom formuláru na slovensko.sk.

Predmetom úvodného stretnutia predsedu vlády Ľudovíta Ódora a ministra Petra Dovhuna bola identifikácia základných priorít na rezorte hospodárstva a vytýčenie možností využitia potenciálu rezortu pre vzájomnú spoluprácu s ostatnými rezortmi. Ako ďalej uviedol minister Dovhun: „Spolu s pánom premiérom si uvedomujeme časové limity, ktoré pre svoju prácu máme. Veľmi si vážim, že od  prvého dňa ako nový tím hľadáme spôsob, akým sa dajú veci realizovať a uvedomujeme si, že je to najmä o našej vzájomnej spolupráci.“

  

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk