24. 05. 2023

Prvý investor v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote realitou. Vláda SR podpísala investičnú zmluvu s nemeckou spoločnosťou Winkelmann.

V stredu 24. mája 2023 bola vládou SR schválená a následne ministrom hospodárstva Petrom Dovhunom, predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom a zástupcami nemeckej skupiny Winkelemann podpísaná investičná zmluva, ktorá potvrdzuje príchod tejto nemeckej renomovanej skupiny na Slovensko. Z pohľadu regiónu ide o dominantnú investíciu, ktorá prináša do Rimavskej Soboty minimálne 450 priamych pracovných miest a na základe vývoja trhu možno do roku 2030 očakávať až dvojnásobný nárast počtu pracovných miest v novom závode. Ministerstvo hospodárstva SR a vláda SR tak podpisom zmluvy naplnili v krátkom čase jeden zo záväzkov Memoranda o porozumení podpísaného 27. apríla 2023.

„Príchod nových priamych zahraničných investícií, najmä pokiaľ ide o regióny, ktoré to potrebujú, je dôležitý tak pre Slovensko, ako i pre Ministerstvo hospodárstva SR. A to z viacerých dôvodov – okrem toho, že každá takáto investícia vytvára nové pracovné miesta, vytvára taktiež nadväzujúci reťazec a základ pre prosperitu daného regiónu. Poďakovanie za prípravu príchodu spoločnosti Winkelmann na Slovensko patrí taktiež našim predchodcom,“ uviedol počas tlačovej besedy minister Peter Dovhun.

Nový výrobný závod spoločnosti Winkelmann na Slovensku sa bude na predpokladanom území o rozlohe viac ako 20 ha zaoberať výrobou tepelných čerpadiel a spustenie ich výroby spoločnosť plánuje na začiatok roku 2025. Investícia prinesie minimálne 450 nových pracovných miest a na základe vývoja trhu možno do roku 2030 potenciálne očakávať až dvojnásobný nárast počtu pracovných miest v novom závode. Zároveň naviaže na seba ďalšie nepriame pracovné miesta prostredníctvom subdodávateľského reťazca.

Ako uviedol štátny tajomník MH SR Peter Švec: “Po 20 rokoch absencie príchodu novej investície pre tento región prichádza investor, ktorý prináša potenciál zmeniť zásadne atmosféru v regióne k lepšiemu. A som rád, že sa nám to podarilo v pomerne krátkom čase od októbra 2022. Poďakovanie za spoluprácu patrí opäť aj našej agentúre SARIO.“

Prvý významný investor v pripravovanom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote plánuje s výrobným závodom divízie Building+Industrie investície vo výške minimálne 110 mil. eur. Investícia bude taktiež podporená zo strany štátu formou investičnej pomoci vo výške 41,25 mil. eur.

Spoločnosť Winkelmann Group patrí k popredným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti kovov a tvarovania plechov pre rôzne priemyselné využitia. Bola založená v roku 1898 ako rodinný podnik a dnes má výrobné závody v Nemecku, Poľsku, Turecku, Číne, USA a Mexiku. Svoje aktivity zameriava na tri divízie – Automotive, Building and Industry a Flowforming. Celosvetovo zamestnáva približne 4 000 zamestnancov.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk