30. 04. 2020
Richard Sulík po schválení programového vyhlásenia vlády

R. SULÍK: Zo Slovenska chceme krajinu, kde sa oplatí podnikať, pracovať a žiť

Výrazné zlepšenie podnikateľského prostredia, zmeny v oblasti energetiky a zlepšenie funkčnosti ministerstva hospodárstva smerom k občanom. To sú tri hlavné priority nového vedenia rezortu na čele s ministrom Richardom Sulíkom, ktoré obsahuje aj programové vyhlásenie vlády. Národná rada SR ho schválila ústavnou väčšinou. „Za šesť týždňov od nástupu do funkcií sme šli na plné obrátky. Koronakríza zmenila naše životy, spôsob práce. Po prvých mimoriadne intenzívnych týždňoch sa môžeme teraz naplno začať venovať aj napĺňaniu programového vyhlásenia vlády,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík po jeho schválení. „Hlavným cieľom celej koalície je, aby po štyroch rokoch bolo Slovensko v citeľne lepšom stave ako sme ho preberali, aby sa zo Slovenska stala krajina, kde sa oplatí podnikať, pracovať a žiť,“ zdôraznil šéf koaličnej strany SaS a minister hospodárstva R. Sulík.

V oblasti podnikania by sa na základe schváleného programového vyhlásenia mali vytvoriť priaznivé podmienky s jednoduchými zákonmi, nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých a zásadným zjednodušením daňového a odvodového systému. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec avizuje, že „rezort hospodárstva ešte v roku 2020 odbúra časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie, v skrátenom legislatívnom konaní by mal byť prijatý Lex Korona na zlepšenie podnikateľského prostredia.“ Ďalšie opatrenia budú predkladané pravidelne a systematicky tak, aby do konca funkčného obdobia bola podstatne znížená regulačnú záťaž podnikania. Rezort hospodárstva má záujem zvýšiť  predvídateľnosť legislatívneho rámca pre podnikanie. Vláda zabezpečí dodržiavanie a kontrolu princípu účinnosti zmien najdôležitejších zákonov, ktoré majú vplyv na podnikanie, raz do roka, k 1. januáru. Za dôležité považuje J. Oravec aj zavedenie povinnosti pre predkladateľov nových regulácií, aby v prvej fáze nezvyšovali a následne znižovali regulačné zaťaženie v ich kompetencii. S účinnosťou od 1. 1. 2021 vláda plánuje zaviesť princíp „1 in – 1 out“ a s účinnosťou od 1. 1. 2022 princíp „1 in - 2 out“. „Dôsledne chceme predchádzať aj goldplatingu, nadpráci pri preberaní EÚ legislatívy,“ dodal Oravec. 

Minister hospodárstva R. Sulík avizuje, že „v hospodárskej oblasti  budú rozhodnutia prijímané na základe faktov a dát.“  Prioritou bude podpora väčšej diverzifikácie slovenského hospodárstva a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov a firiem. „Urobíme všetko pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, aby aj naďalej zostal kľúčovým národohospodárskym odvetvím a zároveň vytvoríme priaznivé prostredie pre rozvoj všetkých podnikov - malých, stredných i veľkých,“ podčiarkuje minister R. Sulík. Rezort chce obzvlášť venovať pozornosť domácim firmám, zvyšovaniu ich produktivity, pridanej hodnoty či generovaniu unikátneho know-how. „Investičné stimuly bude štát v nasledujúcich rokoch smerovať prevažne do najmenej rozvinutých regiónov. Podporu budú mať investície s vyššou pridanou hodnotou,“ zdôraznil ďalšiu z priorít minister. Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti vznikne Rada Vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Materiály s vplyvom na podnikateľské prostredie budú predkladané na rokovanie vlády len s predchádzajúcim stanoviskom novovzniknutej Rady.  

„Úplne základnou prioritou rezortu hospodárstva v oblasti energetiky na najbližšie štyri roky je zníženie cien energií pre koncových odberateľov,“ vysvetľuje štátny tajomník Karol Galek. Ministerstvo plánuje podľa štátneho tajomníka prehodnocovať štátom zriadené poplatky, ktoré ceny energií zvyšujú. Rezort sa bude zaoberať aj spravodlivým nastavením regulačných opatrení. „K prioritám v oblasti energetiky patrí aj dostavba jadrovej elektrárne v Mochovciach,“ uviedol K. Galek. V programovom vyhlásení vlády je zahrnutý aj záväzok na ukončenie dotovania elektriny z domáceho uhlia v termíne dohodnutom s Európskou komisiou, t.j. najneskôr k 31. decembru 2023 a vzorová transformáciu regiónu hornej Nitry na moderný región zameraný na perspektívne oblasti priemyslu a nízkouhlíkové technológie.

Ďalšou prioritou je podľa R. Sulíka zlepšenie funkčnosti ministerstva. Rezort je síce funkčný, no Sulík vidí veľký priestor na zrýchlenie procesov a skrátenie lehôt na vybavovanie agendy. „Aby ministerstvo hospodárstva bola organizácia, ktorá svojou efektívnosťou môže konkurovať aj podobným súkromným organizáciám," vysvetlil.   

 

Odbor komunikácie MH SR

Foto: Úrad vlády SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk