17. 04. 2023

Reakcia na nepravdivé tvrdenia strany SaS o memorande so Slovenskými elektrárňami

V rámci predvolebnej kampane strana SaS komunikuje jednoznačne zavádzajúce a nepresné informácie, ktorých cieľom je vyvolať iba neprehľadnosť a spochybňovanie pomoci občanom.

„Elektrická energia zo Slovenska za výhodné ceny pre Slovensko“ – to je hlavným cieľom vzájomného memoranda o spolupráci a jeho rozšírenia medzi Slovenskými elektrárňami (SE) a vládou SR, vďaka ktorému sa nám podarilo rozšíriť pomoc nielen pre slovenské domácnosti, ale i  subjekty verejnej a podnikateľskej sféry, a to až do roku 2027! Ide tak o ďalšiu výraznú pomoc v rámci energetickej krízy, a to nad rámec pôvodne dohodnutého objemu elektriny 6,15 TWh za cenu 61,21 eur/MWh pre roky 2023 a 2024.

Čo je podstatné, slovenské domácnosti budú mať vďaka memorandu so Slovenskými elektrárňami jednu z najlacnejších cien elektriny v rámci EÚ!  

Nie je pravdou, že elektrina z 3. bloku je už dávno predaná do Nemecka, ktoré si odstavilo vlastné elektrárne. Naopak, už dnes SE dodávajú slovenským domácnostiam všetku  elektrinu vyrobenú z 3.  bloku, aj keď tento blok ide zatiaľ iba na 55 % svojho výkonu. Rovnako pochopiteľne nie je pravda, že spustenie 3. bloku Mochoviec prebieha načas. Práve kvôli omeškaniu sa do dohody aplikovali nevyhnutné úpravy. 

SE preto budú v plnej výške kompenzovať náklady štátnej spoločnosti SPP, ktorá vystupuje ako agent v rámci dodávok elektriny od SE jednotlivým dodávateľom. Teda nie je rovnako pravda, že slovenskí občania doplatia na nové doplnenie dohody a spolupráce. Naopak, na rozdiel od pôvodne podpísaného memoranda bývalým vedením MH SR, novorozšírené memorandum ošetruje práve chýbajúce garancie kompenzácií zo strany SE za nedodanú elektrinu kvôli omeškaniu 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a chráni tak záujmy štátu a teda občanov. 

Implementačná zmluva je už pripravená na zaslanie do Bruselu pre potrebnú notifikáciu, pričom následne prebehne jej podpis. 

Rovnako tak nesúhlasíme s tým, že je na Slovensku potrebné zavádzanie ťaživých povinných zásob plynu navrhovaných stranou SaS.  MH SR, ktoré sa snaží chrániť podnikateľské prostredie, považuje takúto záťaž pre dodávateľov energií za enormnú. Pripomíname, že zvýšené náklady by sa pretavili iba do zvýšenia cien energií, čo je v tejto situácii jednoznačne kontraproduktívne. Zároveň aj vďaka intenzívnej práci MH SR a štátnych spoločností sa podarilo výrazne diverzifikovať zdroje energií v porovnaní so situáciou pred rokom, čo treba mať jednoznačne na zreteli a nie tvrdohlavo presadzovať zaťažujúce opatrenia, ktoré už dnes nemajú svoje opodstatnenie!  

Všetky tvrdenia strany SaS považujeme za súčasť politickej kampane, avšak nezakladajú sa na pravde, sú populistické, neprinášajú najmä žiadne zmysluplné riešenie a vnášajú ďalší nepokoj a neprehľadnosť do – už i tak výrazne ťaživej - situácie v súvislosti s energetickou krízou.

 

Tlačový odbor MH SR

Foto: Slovenské elektrárne, a. s.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk