09. 03. 2023

Reakcia na tlačovú správu strany Sloboda a Solidarita k vývozu zlata

V reakcii na tlačovú správu strany Sloboda a Solidarita (SaS) a obvinenia v súvislosti s vývozom zlata zo Slovenska Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v prvom rade zdôrazňuje, že tvrdenia strany SaS sú zavádzajúce a minister Karel Hirman odmieta akékoľvek obvinenia z machinácií so slovenským zlatom.

Situáciou v súvislosti s vývozom nerastného bohatstva na Slovensku sa po prevzatí úradu Karlom Hirmanom MH SR zaoberá. Zdôrazňujeme, že v uvedenej záležitosti ide o dlhodobý právny problém - a to hneď vo viacerých normách - ktorým sa predchádzajúce vedenie MH SR a Hlavného banského úradu (HBÚ) vôbec nezaoberalo. Naopak, bývalé vedenie HBÚ podalo žaloby, ktoré sú vzhľadom na nedoriešenie legislatívnych otázok pre Slovenskú republiku značne rizikové. „Bývalé vedenie riešilo celú vec jednoznačne povrchne a to vidíme i dnes podľa populistických stanovísk. Vôbec sa nezaoberali podstatou problému, ktorý nevyriešime podaním žaloby, na ktorú môže na konci dňa v podobe prehry doplatiť Slovensko pre vlastné nedostatky v legislatíve.“

V tejto veci poukazuje na rozpor v právnych normách aj stanovisko Národného kontrolného úradu (NKÚ). MH SR preto v uvedenej záležitosti postupuje tak, aby boli chránené nielen záujmy Slovenskej republiky, ale aby súčasne Slovensko neutrpelo ujmu v dôsledku nesprávne podaných a neobhájiteľných žalôb. Dôležitým cieľom ministra hospodárstva Karla Hirmana je najmä reálne a odborné vyriešenie vecnej podstaty problému súvisiaceho s ťažbou a vývozom nerastného bohatstva, na ktorom rezort hospodárstva bude ďalej spolupracovať s NKÚ a ďalšími zainteresovanými stranami. „Treba si uvedomiť, že bola to práve SaS, ktorá do vedenia HBÚ posadila svojho straníckeho nominanta, a to bez skúseností z oblasti baníctva. Vyrubením poplatkov na základe legislatívne spornej situácie, ktoré sa predtým nepožadovali a podaním žaloby sa síce pochválili, ale vôbec nedomysleli dôsledky a hlavne nemysleli na to, ako tento problém po legislatívnej a vecne odbornej stránke vyriešiť,“ uvádza.

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk