30. 11. 2022

Rezort hospodárstva dostal potvrdenie EK k memorandu so Slovenskými elektrárňami. Komisia potvrdila, že nemá výhrady voči aplikácii memoranda pre slovenské domácnosti.

Európska komisia (EK) 28. novembra 2022 listom oznámila ministerstvu hospodárstva, že nemá výhrady voči opatreniu na stabilizáciu cien elektriny pre domácnosti, ktoré vyplýva z memoranda medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a Slovenskými elektrárňami, a. s. (SE). EK vo svojom stanovisku umožňuje vláde SR realizáciu predmetného memoranda v praxi. Potvrdzujúci list prišiel po intenzívnej komunikácii ministerstva hospodárstva, Slovenských elektrární, a. s. a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, pričom komisii boli zodpovedané všetky potrebné otázky. „Realizáciou memoranda sa zabráni negatívnemu dopadu niekoľko-násobného výrazného nárastu cien elektrickej energie na trhoch pre slovenské domácnosti a zároveň výrazne stabilizuje ceny elektrickej energie na úrovniach, ktoré budú pre domácnosti akceptovateľné,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman. 

V zmysle memoranda o porozumení o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie uzatvoreného medzi rezortom hospodárstva, rezortom financií SR a SE, ktoré bolo podpísané dňa 16. februára 2022 sa účastníci zaviazali zabezpečiť slovenským domácnostiam kumulatívne množstvo elektrickej energie v objeme 6,15 TWh v roku 2023 za cenu 61,2077 eur/MWh silovej elektriny na výstupe zo Slovenských elektrární, pričom celý objem elektrickej energie súvisí aj so spustením tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Dodávku elektrickej energie odberateľom bude ako agent zabezpečovať štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP).

Vláda v tejto súvislosti 16. novembra schválila dve rozhodnutia vo všeobecnom hospodárskom záujme predložené rezortom hospodárstva, ktoré upravujú potrebný legislatívny rámec na zavedenie memoranda a definujú podmienky dodávok elektriny pre slovenské domácnosti. Zároveň stanovujú podmienky dodávok zo SE smerom na SPP a podmienky dodávok z SPP smerom ku koncovým odberateľom.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk