18. 10. 2022

Rezort hospodárstva pripravil výzvu pre kompenzácie energeticky náročným podnikom

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zákon“) a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“).

Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov pre energeticky náročné podniky z dôvodu vysokých platieb za cenu elektrickej energie. Realizácia výzvy je podmienená pridelením finančných prostriedkov z rezortu financií, pričom návrhom zákona, ktorý schválila vláda SR na svojom zasadaní 14. októbra 2022 sa okrem iného zvyšujú celkové výdavky štátneho rozpočtu v reakcii na prudký nárast cien energií, výrazný nárast inflácie, ako aj vojenský konflikt na Ukrajine. Pre spustenie kompenzácií je nevyhnutné schválenie návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022, v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR).

Ako uviedol minister hospodárstva Karel Hirman: „Predstavitelia podnikov by mali rovnako vyzvať poslancov NR SR, aby svojím hlasovaním vytvorili podmienky, aby mechanizmy a pomoci pripravované rezortom hospodárstva či vládou, mohli byť naozaj poskytnuté na záchranu a pomoc našim podnikom postihnutým energetickou krízou a neúnosnými vysokými cenami energií.“  

Predmetom kompenzácie bude poskytovanie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu pre elektroenergeticky náročné podniky. Štátna pomoc sa poskytne vo forme tzv. vratiek, t. j. vrátenie časti poplatkov súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov podľa Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a Vyhlášky ministerstva, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom.

Z dôvodu rozsahu predkladaných dokumentov, ktoré sú súčasťou žiadosti o kompenzácie, rezort hospodárstva týmto s dostatočným predstihom informuje oprávnené subjekty, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené Zákonom a Vyhláškou ministerstva, aby mali primeraný čas na ich zabezpečenie.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk