28. 02. 2023

Rokovanie projadrových krajín Európskej únie vo Švédsku, minister Karel Hirman navštívil aj spoločnosť Westinghouse

Popri neformálnom rokovaní Rady ministrov EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku aj za účasti Európskej komisie sa uskutočnilo separátne rokovanie dvanástich projadrových krajín zorganizované Francúzskom. Slovensko bolo zastúpené ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom. Ministri sa jednoznačne zhodli na kľúčovej úlohe jadrovej energie pri prechode na klimatickú neutralitu Európskej únie (EÚ) do roku 2050, zaistení bezpečnosti dodávok popri rastúcej elektrifikácii ekonomík EÚ a rozvoji elektromobility.

Prítomní ministri zároveň zdôraznili potrebu posilňovania spolupráce v oblasti jadrovej energie vo viacerých oblastiach, ktoré zahŕňajú prehlbovanie priemyselnej spolupráce v oblasti jadra. Poukázali taktiež na dôležitosť rozvoja vzdelávania a zručností potrebných na rozvoj jadrovej energetiky, spoločné tréningové programy, ako i výmenu skúseností. Nevyhnutná je podľa nich aj diverzifikácia dodávok jadrového paliva.

V tomto ohľade bola tiež zdôraznená potreba hľadania synergií s obnoviteľnými zdrojmi energie, treba rozvíjať všetky nefosílne technológie. Minister Hirman v tejto súvislosti uviedol: „Pri dekarbonizácii sa bez jadrovej energie nezaobídeme, je potrebná pre nasýtenie rastúceho dopytu po elektrine. Bez cenovo a fyzickej dostupnej elektriny nebudeme schopní udržať a rozvíjať európsku priemyselnú základňu, vrátane inovatívnych závodov, ako sú továrne na batérie do elektrických áut.“ Výstupom z tohto rokovania je spoločné tlačové vyhlásenie ministrov vrátane Slovenska.

Minister Hirman využil rokovanie vo Švédsku aj na návštevu výrobného závodu jadrového paliva spoločnosti Westinghouse vo Västerås, ktorý navštívil spolu s veľvyslancom SR vo Švédsku Ľubomírom Čaňom. Závod spoločnosti Westinghouse je svetovo unikátny, nakoľko je licencovaný na výrobu troch druhov jadrového paliva. Počas návštevy mu bol zo strany spoločnosti Westinghouse predstavený proces výroby jadrového paliva pre zariadenia typu VVER 440 a predmetom diskusie bola aj možnosť dodávok jadrového paliva pre jadrové reaktory na Slovensku. Spoločnosť a jej zameranie ministrovi priblížil výkonný riaditeľ spoločnosti Azig Dag, riaditeľ závodu Tage Tarkpea, generálny manažér pre výrobu paliva David Strangler a obchodný riaditeľ pre VVER palivo Per-Olof Siberg.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk