29. 02. 2024

Slovenská vláda pripravená na revolúciu v automobilovom priemysle: Rozhodla ako pomôže automobilovému sektoru

Rokovať o rozšírení výroby elektromobilov, ako aj súčiastok do nich, zabezpečiť dostatok dostupnej pracovnej sily, pracovať na rozšírení prenosovej sústavy ako jedného z kľúčových faktorov pri výrobe elektromobilov, či zefektívniť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. To je iba niekoľko z viac ako tridsiatich úloh, ktoré vyplynuli z rokovaní Ministerstva hospodárstva (MH) SR s predstaviteľmi automobilového sektora, a ktoré dnes vláda SR rozdelila medzi jednotlivé ministerstvá. Cieľom schválených opatrení a úloh je pomoc pri prechode automobilového sektora na nové technológie, ktoré zároveň prispejú k podpore nielen ekologických iniciatív, ale zabezpečia i udržateľný rast a v dlhodobom horizonte i dostatočné pracovné príležitosti v odvetví tvoriace značný podiel na slovenskej ekonomike.  Automobilový sektor sa už dnes podieľa na exporte Slovenska na úrovni 42 %.

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková preto zdôraznila význam týchto opatrení pre budúcnosť automobilového sektora na Slovensku. „Našim cieľom je zabezpečiť prosperitu a inovácie pre automobilový priemysel na Slovensku. Tento sektor u nás  zamestnáva viac ako 260-tisíc a vláda na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla o veľmi konkrétnych krokoch, ako mu pomôžeme transformovať sa na nové technológie a pripraviť na výzvy, pred ktorými automobilky v Európe stoja. A samozrejme pracujeme na tom, aby mali slovenské domácnosti aj o desať rokov dostatok pracovných príležitostí v tomto segmente, ktorý hrá významnú úlohu v našej ekonomike a dnes tvorí približne 10 percent nášho HDP.“

Vláda SR zároveň schválila aktualizované opatrenia, ktoré by mali viesť k rozšíreniu a podpore  elektromobility na Slovensku. Okrem posilnenie nabíjacej infraštruktúry sa bude uvažovať aj o znížení niektorých poplatkov pre autá s elektrickým pohonom. 

Dnešné výjazdové rokovanie vlády SR v Košiciach nadväzuje na januárové stretnutie členov vlády s významnými predstaviteľmi automobilového priemyslu. Rovnako ako pred mesiacom sa dnešného rokovania zúčastnili, okrem výkonného podpredseda Európskej komisie Maroša Šefčoviča, aj vedenie piatich veľkých automobilových spoločností pôsobiacich na Slovensku, predstavitelia autobatériového priemyslu, záujmových zväzov či asociácií a akademickej obce.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk