04. 06. 2018

Slovensko a Česko chcú naďalej využívať jadrovú energiu

Jadrová energia zostáva predmetom záujmu Slovenskej a Českej republiky. Predstavitelia oboch krajín to potvrdili počas 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF), ktoré sa koná v Bratislave. Ide o jedno z najprestížnejších politicko-odborných fór zameraných na jadrovú energetiku.

Slovensko aj Česko deklarovali záujem pokračovať vo využívaní jadrovej energie. Jadro je jednou z energií, ktorá je súčasťou nášho energetického mixu. Považujeme jadrovú energiu za bezemisnú," povedal slovenský minister hospodárstva Peter Žiga. Jadrová energetika bude musieť o svoje miesto na slnku bojovať. Bezpochyby jadro by malo mať svoje miesto," dodal český minister priemyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Slovenský eurokomisár pre vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič upozornil, že najdôležitejšou témou stále zostáva bezpečnosť jadrových zariadení v krajinách EÚ. Dôležitou témou je podľa neho taktiež predĺženie životnosti jadrových elektrární. Eurokomisár vyzval jadrových expertov aj na hľadanie riešení pri problematike novej pracovnej sily v jadrovom biznise. „Dnes máme 500 tisíc ľudí, ktorí v tomto sektore pracujú. Predpokladá sa, že z rôznych dôvodov budeme do roku 2030 potrebovať 150 tisíc nových jadrových expertov. Je to téma, ktorá veľmi rezonuje,“ doplnil Šefčovič. Jadroví energetici by podľa neho mali nastoliť akýsi vizionársky pohľad do budúcnosti, čo sa týka malých modulárnych reaktorov. Tie by podľa eurokomisáara mohli nahradiť veľké jadrové zdroje, ktorých výstavba neraz mešká a rozpočet na veľké jadrové projekty sa častokrát zvyšuje.

Súčasťou ENEF-u bol aj podpis Memoranda o porozumení medzi spoločnosťami JAVYS a Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), ktoré je zamerané na vzájomnú spoluprácu v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vývoja hlbinného úložiska.

 

Odbor komunikácie MH SR, SITA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk