01. 03. 2017

Slovensko a Maďarsko vybudujú strategicky významné elektrizačné prepojenie

Slovenskú republiku a Maďarsko spojí nové významné cezhraničné prepojenie elektrického vedenia. Prevádzkovatelia prenosových sústav oboch krajín slávnostne podpísali zmluvu o výstavbe cezhraničných slovensko-maďarských vedení v lokalitách Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka. Pri podpise boli aj minister hospodárstva Peter Žiga, minister financií Peter Kažimír a za maďarskú stranu minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó. Projekt zvýši energetickú bezpečnosť v strednej Európe, stabilitu prenosovej sústavy a zlepší výmenu na medzinárodnom trhu s elektrinou.

Dohodu podpísali prevádzkovatelia prenosových sústav - predseda predstavenstva  a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) Miroslav Obert a Kamilla Csomai, generálna riaditeľka akciovej spoločnosti MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (MAVIR).

O posilnení slovensko-maďarského prenosového profilu uvažovali SEPS a MAVIR už viac ako dve desaťročia, najmä pre odstránenie úzkeho miesta v rámci prepojených európskych prenosových sústav v stredoeurópskom regióne. Oba medzištátne projekty cezhraničných prepojení označila Európska komisia za projekty spoločného záujmu (Projects of Common Interest/PCI). Ich vybudovanie má pomôcť plniť ciele Európskej únie v oblasti energetiky a klímy a priority Energetickej únie. 

Ministri oboch krajín spoločným listom informovali podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča o podpise zmluvy. „Zmluva je významným krokom pri výstavbe týchto dôležitých prepojení prenosových sústav medzi Slovenskom a Maďarskom,“ povedal minister financií Peter Kažimír, zástupca štátu ako akcionára SEPS. 

„Tento krok významne posilní energetickú bezpečnosť nielen oboch krajín, ale je to výborná správa pre strednú Európu. Na strategické prepojenie tohto typu čaká náš región dve desaťročia a fakt, že sa podarilo túto dobrú dohodu dotiahnuť práve nám, je súčasne signálom kvalitných vzájomných vzťahov,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

„Rastúce výmeny elektriny medzi vzájomne prepojenými prenosovými sústavami v Európe, a to či už v dôsledku spájania trhov s elektrinou, alebo v dôsledku pripájania veľkých parkov obnoviteľných zdrojov energie v severnej časti Európy, predstavujú pre spoločný prenosový profil Slovenska a Maďarska výraznú zaťaž. Práve tieto nové prenosové vedenia majú eliminovať v prevádzke a riadení našich prenosových sústav výskyt rizikových stavov súvisiacich so spomínanými transeurópskymi tokmi elektriny,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Miroslav Obert. 

Štatút PCI oboch týchto projektov výstavby 400 kV cezhraničných vedení pomohol spoločnostiam SEPS a MAVIR získať granty z európskeho nástroja „Connecting Europe Facility“ na začiatok inžinierskych a projektových činností. Tie sú nevyhnutné pred samotnými fyzickými prácami na tejto významnej investičnej akcii. Celková prenosová kapacita v týchto dvoch miestach lokalitách bude predstavovať 2x400 kV a vedenia majú byť podľa zmluvy uvedené do prevádzky koncom roka 2020. Výstavbu bude monitorovať aj Európska komisia.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk