21. 02. 2022

Slovensko čaká akčná vodíková jar, odštartovala v Trnave

Slovensko čaká akčná vodíková jar. Prvou aktivitou, ktorá má verejnosti priblížiť vodík ako energonosič budúcnosti, je sprístupnenie mobilnej čerpacej stanice na vodík v areáli spoločnosti Arriva v Trnave. Zároveň Trnavský samosprávny kraj získal dočasne do užívania aj vodíkové auto, aby mohol verejnosti v tomto kraji priblížiť tento druh bezemisnej dopravy. Záujemcovia v ostatných krajoch budú mať možnosť vidieť vodíkové automobily v rámci projektu SIEA Žiť energiou. Aktivity organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík pri uvádzaní mobilnej vodíkovej stanice do prevádzky zdôraznil, že ak Slovensko chce naplniť všetky záväzky týkajúce sa znižovania emisií, bez vodíka to nepôjde. „Čaká nás vodíkový svet,“ vyhlásil vicepremiér a dodal, že „si treba uvedomiť, že vodík má veľmi široké použitie, a to aj v priemysle.“ Vodíková doprava je len jedna oblasť, kde ho možno uplatniť. „Vodík má neprekonateľnú výhodu, že pri spaľovaní pri tvorbe energie, vzniká ako odpad voda,“ dodal.

Slovensko minulý rok v lete prijalo Národnú vodíkovú stratégiu. V súčasnosti sa už finišuje s Akčným plánom, ktorý pôjde v blízkej budúcnosti do medzirezortného pripomienkového konania. Práve v ňom budú definované konkrétne opatrenia na podporu realizácie vodíkových technológii v podmienkach Slovenska. „Dôraz bude kladený na celý životný cyklus vodíka od jeho výroby cez prepravu a skladovanie až po využitie v rôznych odvetviach slovenského priemyslu,“ upresnil šéf rezortu hospodárstva. Zároveň dodal, že by bol rád, ak by sa v jednom menšom meste na Slovensku vymenila celá autobusová flotila za autobusy poháňané vodíkom.

„Vodík má budúcnosť a dnešná akcia je dôkazom, že to s ním myslíme vážne,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Pripomenul aj úspešnú prezentáciu vodíkového auta a autobusu na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020. Zároveň dodal, že dnešné spustenie mobilnej vodíkovej stanice do prevádzky je štartom ďalších vodíkových aktivít.

 

Tlačový odbor MH SR; foto: TASR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk