12. 07. 2022

Slovensko má v zásobníkoch plyn na najbližšiu vykurovaciu sezónu

Štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) už má v zásobníku dostatočné množstvo zemného plynu na pokrytie nadchádzajúcej vykurovacej sezóny pre priemysel ako i domácnosti. „Dnes môžeme s konečnou platnosťou oznámiť, že Slovensko má plynu dosť na celú budúcu vykurovaciu sezónnu, teda až do konca marca 2023. Pri súčasnom nastavení priemyslu a jeho odberov nepríde k žiadnym obmedzeniam priemyslu či domácností,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Na tlačovej konferencii o tom informoval spolu s generálnym riaditeľom SPP Richardom Prokypčákom.

Aktuálna naplnenosť slovenských zásobníkov zemného plynu pokrýva  49 % celoročnej spotreby, čím sa Slovensko zásobami zaradilo na druhé miesto v Európe. Ako zdôraznil minister hospodárstva, zásobníky sa podarilo naplniť napriek skráteniu dohodnutých dodávok ruského Gazpromu od polovice júna až do úplnej odstávky plynovodu Nord Stream 1 pre plánovanú údržbu začiatkom júla. SPP nahrádza výpadky plynu z Ruska dodávkami plynu zo Severného mora a zároveň dovozom skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi. „Aj keď od zajtra nepritečie ani meter kubický plynu z Ruska, pokiaľ budú dodržané iné zmluvy, sme vybavení až do konca vykurovacej sezóny budúceho roku,“ uviedol minister Richard Sulík. Zároveň uviedol, že zásoby sú dostatočné i v prípade, ak sa dodávky plynu z Ruska neobnovia. Ďalšie vtláčanie plynu do zásobníkov spolu s generálnym riaditeľom SPP nepovažujú za efektívne. Na uskladnenie bude SPP nakupovať ďalší plyn iba v prípade, že to bude cenovo výhodné.

Generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák zároveň informoval,že SPP má rovnako vytvorené rezervy v prípade, že niektoré dodávateľské firmy ukončia svoju činnosť a odovzdajú licencie.

Ako ďalej minister hospodárstva informoval, v prípade presunu výroby veľkých zahraničných firiem na Slovensko a ich prípadnej väčšej potreby plynu môže nastať situácia, že ich odbery nebudú držané. „Tam sa môže stať, že dodatočné dodávky nebudú,“ pripustil. Všetky odbery, ktoré však v slovenskom priemysle bežia dnes, budú dodržané.

Tlačový odbor MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk