23. 06. 2021

Slovensko má vlastnú Národnú vodíkovú stratégiu

Slovensko má vlastnú Národnú vodíkovú stratégiu. Materiál z dielne MH SR, ktorý definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií, schválil vládny kabinet. Jeho cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zároveň prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou klimatickou dohodou. Prostredníctvom stratégie má štát vytvoriť rámec pre využitie vodíka v celom jeho reťazci. Bude zahŕňať jeho výrobu, prepravu, ale aj distribúciu a skladovanie, vrátane všetkých potrebných bezpečnostných prvkov a súčastí.

Ako po rokovaní kabinetu uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, ide o základný dokument pre všetky ďalšie aktivity Slovenska v rámci vodíkových technológií. „Je to akýsi rámec, ktorý najmä v prvom rade hovorí to, že vláda vidí veľký vyznám vo vodíkových technológiách," priblížil. Zdôraznil, že pri spaľovaní akýchkoľvek palív vzniká odpad, výhodou vodíka je však to, že tým odpadom je voda. Ak sa pritom podľa neho Slovensko chce dostať do fázy bezuhlíkovej spoločnosti, inú možnosť, ako využitie vodíka, nemá. „Samozrejme, vodíkové technológie sú v plienkach a ešte bude toho veľa, čo robiť, ale pokiaľ politika nedá správny rámec, nenasmeruje správne podporu, tak to bude trvať omnoho dlhšie," skonštatoval minister. K stratégii malo pripomienku Ministerstvo financií SR. Týka sa presného určenie výdavkov ako aj termínov jednotlivých projektov. Zároveň by všetky aktivity nad jeden milión eur mal posudzovať Útvar hodnoty za peniaze. „S takýmto prístupom k verejným financiám sa dá len a len súhlasiť," uviedol Sulík.

Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš pripomenul, že agentúra už v súvislosti s vodíkom vyhlásila tri verejné obstarávania. Týkajú sa obstarania vodíkových osobných automobilov, jedného autobusu a dvoch čerpacích staníc. Jedna by mala byť v Bratislave a druhá bude mobilná a bude ju možné premiestňovať. „Sú to tri samotné obstarávania, očakávame, že ak všetko pôjde ideálne, aby sme na jeseň, koncom septembra, začiatkom októbra, mali základnú infraštruktúru k dispozícii a mohli začať verejnosti predstavovať tieto technológie," povedal Blaškovitš.

Vláda by sa podľa dokumentu mala zamerať na vytvorenie legislatívneho rámca a finančných podmienok pre realizáciu vodíkových technológií. „V Európskej únii sa očakáva rýchly nárast spotreby a využitia vodíka v relevantných oblastiach priemyselných technológií, energetiky a plynárenstva. Stratégia vytvorí podmienky na to, aby sa Slovensko stalo jednou z krajín, v ktorých budú vodíkové technológie súčasťou opatrení na zabezpečenie konkurencieschopnosti s cieľom dosiahnuť uhlíkovo neutrálnu spoločnosť v roku 2050 v rámci Európskej únie," sľubuje rezort hospodárstva.

Po prerokovaní materiálu budú opatrenia konkretizované do vecného, časového a finančného plánu v podobe tzv. Akčného plánu realizácie Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“. Jeho obsahom už potom budú konkrétne úlohy príslušných ústredných orgánov štátnej správy. Kabinet by mal o ňom rokovať do konca tohto roku. Realizáciou jednotlivých opatrení a ich zavedením do praxe by sa mali vytvoriť podmienky pre dekarbonizáciu hospodárstva a energetiky, priemyselných procesov, dopravy a mobility, teda príde k zásadnej zmene energetického hospodárstva Slovenska a v konečnom dôsledku by malo prísť k poklesu nákladov na výrobu elektriny.

 

SITA, MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk