18. 07. 2017

Slovensko sa v Národný deň na EXPO 2017 Astana predstavilo energiou a príležitosťami

Pod mottom „Energia – Good Idea Slovakia“ sa dnes predstavila naša krajina počas Národného dňa Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2017 Astana. V metropole Kazachstanu sa Slovensko prezentovalo ako prameň nápadov v oblasti energie budúcnosti, miesto s priaznivým prostredím na podnikanie a bohatstvom histórie, kultúrnych tradícií a prírodných krás. Súčasťou programu, ktorý absolvuje naša delegácia pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferencza, sú aj bilaterálne stretnutia a obchodné fórum za účasti slovenských i kazašských podnikateľov.

V príhovore po vyvesení štátnych vlajok pri slávnostnom otvorení Národného dňa Slovenskej republiky vedúci našej delegácie, štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz, vyzdvihol význam účasti na tomto podujatí svetového významu i z pohľadu príležitosti upevnenia a rozšírenia dvojstranných vzťahov medzi Slovenskom a Kazachstanom.  „Slovenská republika ponúka priaznivú investičnú a podnikateľskú klímu na realizáciu rôznych projektov, stabilný politický, ekonomický a daňový systém medzi štátmi Európskej únie,“  povedal. Myšlienku zintenzívnenia ekonomických vzťahov oboch štátov podporil aj prvý námestník ministra pre energetiku Kazachstanu Bakhythan Dzhaksaliyev. Stavať podľa neho môžeme na spolupráci viacerých univerzít i na činnosti medzivládnej komisie.

V kontexte leitmotívu svetovej výstavy Vojtech Ferencz pripomenul, že Slovensko venuje veľkú pozornosť obnoviteľným zdrojom energie, ktorým prisudzuje významnú úlohu pri ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov. Ilustroval to práve charakterom nášho pavilónu, ktorý v tomto duchu predstavuje dosiahnuté výsledky SR v zmysle hesla „Energia – Good Idea Slovakia“.

„Aj keď sme malá krajina, predstavujeme vynikajúce nápady v oblasti energie budúcnosti,“ dodal Vojtech Ferencz a poukázal na hlavné exponáty slovenského pavilónu – ECOCAPSULE, energeticky sebestačný inteligentný mikrodom, ktorý prezentuje udržateľnú inteligentnú domácnosť, poháňanú výhradne slnečnou a veternou energiou, a Chargebrellu, prenosný dáždnik s napájacím zdrojom pre nabitie elektroniky.

Po štátnych hymnách našej a hostiteľskej krajiny, vyvesení slovenskej vlajky a príhovoroch vedúcich delegácií Kazachstanu a Slovenska na Národnej scéne výstaviska sa hosťom predstavil špičkový slovenský folklórny súbor Lúčnica a nasledovala prehliadka expozícií oboch krajín. „Slovenský pavilón aj napriek menšej veľkosti patrí k najviac navštevovaným,“ konštatovala generálna komisárka expozície Slovenskej republiky na Medzinárodnej výstave Expo 2017 Astana Patrícia Žáčiková.

V slovenskom pavilóne sa počas Národného dňa na osobitných prezentáciách predstavili spoločnosti Farm Trade, Ecocapsula, Chargebrella a súčasťou programu bola aj prezentácia  cestovného ruchu a turizmu  SR.

Vo štvrtok 19. júla bude program našej delegácie v Astane pokračovať obchodným fórom za účasti delegácií podnikateľov zo Slovenska a Kazachstanu, očakáva sa podpis Memoranda o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu a Kazachstanom a viaceré bilaterálne rokovania predstaviteľov oboch krajín.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk