02. 10. 2023

Slovensko-ukrajinské biznis fórum: Obnova Ukrajiny predstavuje obrovské množstvo príležitostí pre investície a hospodársky rast slovenských firiem

Zapojenie slovenských podnikateľských subjektov do obnovy Ukrajiny je jednou z dôležitých tém Ministerstva hospodárstva SR a zároveň boli témou Slovensko-ukrajinského biznis fóra, ktoré v pondelok 2. októbra 2023 organizovala Rada slovenských exportérov v Košiciach v spolupráci s Ukrajinskou obchodno-priemyselnou komorovou. Podujatie otvoril štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec, ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran a prezident Ukrajinskej obchodno-priemyselnej komory Gennadiy Chyzhykov.  „Obnova Ukrajiny prináša príležitosť pre investície a zároveň hospodársky rast našich firiem. A toto fórum má potenciál oživiť a posilniť partnerstvo medzi našimi dvoma národmi,“  uviedol počas otvorenia Peter Švec.

Ministerstvo hospodárstva intenzívne podporuje aktivity pre identifikovanie nových možností spoluprác pri obnove a rozvoji Ukrajiny. Dôležitá bude výstavba a obnova energetickej infraštruktúry, budov, ako i celkové posilnenie obchodu a hospodárskeho rastu. Ako ďalej uviedol štátny tajomník Švec: „Naše dva národy zdieľajú dedičstvo vzájomne prepojeného obchodu, ktoré sa tiahlo po stáročia. Od čias Rakúsko-Uhorska, cez búrlivé udalosti 20. storočia až po éru nezávislých národov sa naše hospodárske väzby vyznačovali odolnosťou a vzájomným prospechom. Ale ani zďaleka zatiaľ nevyužívame potenciál pre obojstranne výhodnú ekonomickú spoluprácu pri rekonštrukcii Ukrajiny, ktorá sa ešte zintenzívni po ukončení vojny. Preto podujatie tohto typu veľmi vítam a som rád, že jeho miestom sú práve Košice.“

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 50 podnikateľov z oboch strán. V úvodnej časti fóra boli podnikateľom prezentované finančné nástroje a možnosti podpory Eximbanky v zastúpení námestníka generálneho riaditeľa banky Rastislava Podhorca. Nasledovala diskusia a networking medzi slovenskými a ukrajinskými podnikateľmi, ktorého témami boli najmä možnosti podnikania na Ukrajine počas vojnového konfliktu, o potrebách lokálneho trhu, či možnosti garancií a podpora zo strany štátu. Témou boli i možné investície, či realokácia podnikateľských subjektov z Ukrajiny na Slovensko a samotná obnova Ukrajiny. 

Samotné fórum predstavuje nielen príležitosť na hospodársku spoluprácu pre obe krajiny, ale i možnosť prispieť k regionálnej stabilite a prosperite. "V dnešnej dobe, kedy Ukrajina čelí vojnovému konfliktu a súvisiacej ekonomickej a energetickej kríze, je o to dôležitejšie, aby sme sa aktivizovali v hospodárskej spolupráci. Som nesmierne rád, že sa nám aj napriek všetkému podarilo zorganizovať na Slovensku toto kľúčové podujatie za účasti viac ako 20 člennej ukrajinskej delegácie. V Rade slovenských exportérov budeme aj naďalej pracovať s cieľom zintenzívniť obchodné vzťahy medzi našimi krajinami tak, aby na tom benefitovali slovenské spoločnosti v spolupráci s ukrajinskými partnermi," zdôraznil Lukáš Parízek, predseda Rady slovenských exportérov.

  

Tlačový odbor SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk