06. 09. 2023

Slovensko získalo dôležitý grant v rámci projekt Phoenix – financovanie štúdie uskutočniteľnosti pre projekty zamerané na malé modulárne reaktory!

Slovenská republika uspela v medzinárodnej súťaži Phoenix a spomedzi viacerých krajín získala grant na finančnú podporu pre štúdiu uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov (Small Modular Reactors – SMR), o ktorý sa uchádzala prostredníctvom prihlášky Slovenským elektrární, a. s. a pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v júni 2023. Slovensko je tak o krok bližšie k realizácii tzv. SMR, pričom práve vďaka štúdii bude možné posúdiť päť navrhovaných slovenských lokalít v oblastiach už existujúcich elektrární – v Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach, Novákoch, Vojanoch a v rámci areálu U. S. Stell v Košiciach. Štúdia bude obsahovať taktiež vyhodnotenie vhodných typov malých modulárnych pre potreby Slovenska, analýzu nákladov na ich možnú výstavbu a prevádzku, či harmonogram ich realizovateľnosti. Malé modulárne reaktory predstavujú pre Slovensko dôležitú bezuhlíkovú súčasť plánu pri dekarbonizácii a elektrifikácii a zároveň sú alternatívou k výrobe elektriny z uhlia. Elektrická energia vyrobená z jadra je pritom pre Slovensko dôležitou súčasťou energetického mixu.

„Priama elektrifikácia bude dôležitou súčasťou dekarbonizácie nášho priemyslu, dopravy, prepravy i tepelného hospodárstva. Môžeme preto očakávať, že dopyt po elektrickej energii na Slovensku tak v najbližších desaťročiach výrazne porastie. Na pokrytie novej spotreby budeme potrebovať nové zdroje na výrobu elektriny. Časť pokryjú nové obnoviteľné zdroje. Pre bezpečnosť dodávok v čase, keď slnko nesvieti a vietor nefúka, budeme potrebovať dostatok točivých zdrojov schopných dodávať elektrickú energiu za dostupnú cenu takmer nepretržite. Jadrová technológia a zvlášť malé modulárne reaktory budú pre postupnú a rozumnú energetickú transformáciu našej krajiny a jej hospodárstva kľúčové. Úspech žiadosti o účasť v programe Phoenix je pre Slovensko veľmi dobrou a významnou správou. Potvrdzuje, že vďaka našej dlhodobej skúsenosti v jadrovej energetike máme čo ponúknuť našim partnerom, a zároveň nám to dáva možnosti akcelerovať prípravy nových projektov dôležitých pre úspech našej energetickej transformácie,” zdôraznil minister hospodárstva Peter Dovhun.

Ako ďalej uviedol Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a. s., pre Slovensko ide o veľmi dobrú správu významného rozmeru: „Veríme, že budovanie nových technológií, vrátane malých modulárnych reaktorov, je súčasťou riešenia našich energetických potrieb. Tieto nemajú nahradiť naše existujúce jadrové zdroje, ani obnoviteľné zdroje. Budú doplnením nášho energetického mixu s cieľom zabezpečiť dostatok energie a chrániť životné prostredie.“

Prihlášku o grant predložilo spoločne konzorcium partnerov, ktoré v júni 2023 podpísalo Memorandum o spolupráci. Konzorcium je zložené zo zástupcov štátu - Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad jadrového dozoru SR, za zástupcov súkromného sektoru - Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s., Slovenské elektrárne, a. s. a spoločnosť US Steel Košice, a. s. a zástupcov vedy a výskumu sa pripojili Slovenská technická univerzita a Výskumný ústav jadrovej energetiky, a. s.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk