11. 02. 2024

Spoločné stanovisko MH SR zastúpeného D. Sakovou s podpredsedu vlády a ministra životného prostredia T. Tarabu a predstaviteľov Nippon Steel Corporation

Spoločné stanovisko Ministerstva hospodárstva SR zastúpeného podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou s podpredsedu vlády a ministra životného prostredia T. Tarabu a vrcholových predstaviteľov Nippon Steel Corporation a US Steel Košice:

 

·       Vláda Slovenskej republiky a Nippon Steel Corporation začali diskusiu o U. S. Steel Košice, ktorý je významným zamestnávateľom na východe Slovenska a je dôležitým prvkom pre udržanie zamestnanosti v regióne.

·       V japonskom Tokiu prebehla diskusia o budúcnosti tejto oceliarne a súčasného pohľadu Nippon Steel Corporation na ich plány v našom regióne.

·       Je predčasné hovoriť o záveroch tejto diskusie, keďže spoločnosť Nippon Steel neočakáva uzatvorenie celej transakcie skôr ako v treťom štvrťroku 2024, čo následne umožní spoločnosti Nippon Steel vyhodnotiť realizovateľnosť svojich plánov. Je však dôležité, že tieto konštruktívne rozhovory sa začali.

·       Spoločne sme prediskutovali pohľad spoločnosti Nippon Steel Corporation na dekarbonizáciu produkcie ocele, keďže Slovensko má na tento účel vyčlenené peniaze z Plánu obnovy a odolnosti SR i ďalších fondov.

·       Tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu, ktorej celkovým cieľom je nájsť riešenie vzájomne výhodné pre všetky zúčastnené strany.

O ďalších krokoch, ktoré vyplývajú zo záverov rokovaní budú rezorty informovať v najbližších týždňoch.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Joint Statement

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk