15. 11. 2022

Spoločnosť SPP čaká náročné preklenovacie obdobie, pre plnenie dôležitých úloh v súvislosti s energetickou krízou MH SR pristúpilo k jeho posilneniu

Ministerstvo hospodárstva SR sa pre plnenie úloh, ktoré budú štátnej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. vyplývať z realizácie opatrení štátu na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie, rozhodlo posilniť štátne finančné aktíva spoločnosti SPP vkladom do kapitálových fondov spoločnosti vo výške 500 mil. eur. Uvedený návrh ministerstva hospodárstva včera schválila Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí. „Stopercentným vlastníkom spoločnosti SPP je štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva a teda ministerstvo postupuje ako zodpovedný akcionár tak, aby SPP bolo schopné počas celej nastávajúcej vykurovacej sezóny plniť svoje úlohy nielen ako dodávateľ plynu, ale ako aj dodávateľ elektrickej energie pre všetkých klientov, avšak najmä pre domácnosti na Slovensku. Uvedené je dôležité aj pre úlohy, ktoré štátnemu SPP budú vyplývať z rôznych schém podpory rôznych kategórií odberateľov tak, aby cenová úroveň počas nadchádzajúcej vykurovacej cenovej úrovne bola nielen pre klientov tejto štátnej spoločnosti prijateľná,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

K posilneniu stability spoločnosti SPP ministerstvo hospodárstva pristúpilo s cieľom zabezpečiť stabilitu dodávok pre všetkých odberateľov plynu a elektrickej energie a rovnako s cieľom plnenia záväzkov spoločnosti voči jej dodávateľom. Spoločnosť SPP bude v nadchádzajúcom období plniť i úlohu tzv. agenta pri dodávke elektrickej energie za zvýhodnenú cenu pre vybrané skupiny odberateľov, a to pri realizácii opatrení štátu na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie. Uvedené úlohy budú vyžadovať zvýšené nároky na disponibilitu hotovostných prostriedkov spoločnosti. Tieto navýšené finančné zdroje v neposlednom rade umožnia stabilizovať pozíciu SPP, a. s. aj pri burzových trhových operáciách.

Rezort hospodárstva v tejto súvislosti pripomína, že štátny SPP si tiež počas uplynulého obdobia plnil zodpovedne svoju úlohu, kedy využil všetky dostupné možnosti na nákup a vtláčanie plynu do zásobníkov a Slovensko sa tak stalo jednou z najlepšie pripravených európskych krajín na blížiacu sa vykurovaciu sezónu. S týmto však úzko súvisí alokovanie a viazanie finančných prostriedkov spoločnosti v podzemných zásobách plynu, ktoré sa budú postupne využívať a teda príjmy z predaja budú plynúť v nadchádzajúcom období. Ide tak o posilnenie spoločnosti na preklenutie kritického obdobia prvých mesiacov vykurovacej sezóny.

Poskytnutie finančných prostriedkov formou vkladu do kapitálových fondov spoločnosti SPP teda bude mať dočasný charakter, pričom celková poskytnutá suma navýšená o prípadný úrok bude vrátená jedinému akcionárovi spoločnosti – rezortu hospodárstva.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk