25. 04. 2024

Spoločnosť Winkelmann od štátu kupuje pozemky v priemyselnom parku, kde plánuje zamestnať 450 ľudí

Štátna spoločnosť MH Invest s. r. o. v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR vo štvrtok 25. apríla 2024 podpísala kúpnu zmluvu so spoločnosťou Winkelmann Building + Industry Slovakia, k. s. MH Invest predáva časť pozemku priemyselného parku v Rimavskej Sobote za 3 542 537 euro bez DPH, ktorú určil znalecký posudok a na ktorom Winkelmann Group postaví závod na výrobu zásobníkov teplej vody. Pod novým vedením a s veľkým úsilím sa spoločnosti MH Invest podarilo odovzdať pozemky 28. marca 2024.

„Som veľmi rada, že sa nám spolu s kolegami zo spoločnosti MH Invest podarilo dobehnúť omeškanie, v ktorom som toto územie našla pri nastúpení do funkcie. Spoločnosť Winkelmann môže začať s výstavbou nového závodu a čím skôr priniesť do regiónu s vysokou nezamestnanosťou 450 nových pracovných miest. Do Rimavskej Soboty prinášame istotu práce pre množstvo ľudí, a to v podobe nielen priamych, ale aj nepriamych pracovných miest, ktoré sem postupne prinesie, okrem hlavného investora spoločnosti Winkelmann, aj celý subdodávateľský reťazec. Od nástupu do funkcie som sa niekoľkokrát stretla zo zástupcami firmy Winkelmann a spolu s primátorom som kontrolovala aj výstavbu strategického parku v Rimavskej Sobote. Som rada, že projekt úspešne pokračuje a firma bude môcť čoskoro začať s výstavbou závodu,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Na prípravu celého územia priemyselného parku v Rimavskej Sobote je alokovaná suma vo výške takmer 29 mil. eur, pričom táto čiastka zahŕňa náklady na výkup pozemkov, náklady na hrubé terénne úpravy a náklady na prípravu a vybudovanie infraštruktúru (voda, plyn, elektrina, kanalizácia).

S výrobou zásobníkov teplej vody pre tepelné čerpadlá v novom závode v rámci divízie „Building + Industry“ plánuje spoločnosť Winkelmann začať v roku 2025. Z pohľadu regiónu Rimavskej Soboty ide o dominantnú investíciu, ktorá prinesie minimálne 450 priamych pracovných miest, pričom na základe vývoja trhu možno očakávať ďalšie rozširovanie pracovných miest.

Winkelmann Group patrí k popredným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti kovov a tvarovania plechov pre rôzne priemyselné využitia. Spoločnosť vznikla v roku 1898 ako rodinný podnik a  výrobné závody má dnes po celom svete - v Nemecku, Poľsku, Turecku, Číne, USA, Mexiku a čoskoro i na Slovensku. Svoje aktivity zameriava na divízie „Building + Industry“, „Automotive“, „Flowforming“, „Construction Components“ a „Renewable Energies“, ktoré zamestnávajú spolu približne 4 000 zamestnancov.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk