11. 04. 2018

Spolupráca s Kazachstanom napreduje

Hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Kazachstanom výrazne napredujú. Zhodli sa na tom delegácie oboch krajín, ktoré sa stretli v bratislavskom hoteli Bôrik. Práve tam sa 10. – 11. apríla 2018 uskutočnilo 7. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou. V regióne Strednej Ázie je táto krajina naším významným a perspektívnym partnerom v oblasti ekonomickej spolupráce.

Medzivládna komisia je vnímaná ako kľúčový nástroj pre rozvoj obchodno-hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Kazachstanom, ktorý je pre nás dôležitým partnerom z hľadiska obchodu. Spomedzi krajín bývalého Sovietskeho zväzu je dokonca naším štvrtým najväčším obchodným partnerom. „Oceňujem pozitívny trend v našom vzájomnom obchode, ktorý sa prejavuje rastom vývozných aktivít na oboch stranách. V roku 2017 náš vzájomný obrat stúpol o 67%. Som presvedčený o tom, že potenciál našej vzájomnej spolupráce nie je ani zďaleka vyčerpaný“, uviedol predseda slovenskej časti komisie a štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz po bilaterálnom rokovaní s predsedom kazašskej časti a štátnym tajomníkom Ministerstva energetiky Bachitžanom Džaksalijevom. Zároveň  vyzdvihol snahu SR stať sa súčasťou projektu obnovenej Hodvábnej cesty medzi Áziou a Európou. Tento projekt by mal podľa Ferencza posunúť na vyššiu úroveň naše vzájomné vzťahy nielen s Kazachstanom, ale aj s celým regiónom. K zintenzívneniu spolupráce a vzťahov medzi SR a Kazachstanom v ekonomickej, akademickej a kultúrnej oblasti významne prispela aj minuloročná medzinárodná výstava EXPO Astana 2017, ktorá priblížila Slovensko celému svetu. Náš stánok, ktorý získal aj ocenenie, navštívili tisíce ľudí. 

V Bratislave zasadalo celkovo 7 pracovných skupín, ktoré riešili spoluprácu v rôznych oblastiach, ako napríklad energetika, investície, metrológia, cestovný ruch, školstvo, vodné hospodárstvo či pôdohospodárstvo. Nechýbali ani predstavitelia slovenských podnikateľských subjektov, ktorí prezentovali svoje zámery. Závery zo zasadnutia komisie boli zaznamenané v záverečnom protokole, ktorý bol slávnostne podpísaný predsedami oboch strán.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk